Документи, пов’язані із організацією освітнього процесу

2018 рік Положення про організацію та проведення практики студентів Державного вищого навчального закладу Чернівецький коледж дизайну та економіки   2017 рік Перелік першочергових заходів щодо забезпечення якості освітньої діяльності Положення про систему внутрішнього забезпечення якості (нова редакція)     Документи, введені в дію до 2017 року Положення про організацію освітнього процесу Стандарти забезпечення якості освіти Положення про внутрішній контроль Положення про систему забезпечення якості освіти Положення про систему оцінювання якості знань студентів Концепція практичної підготовки студентів Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста Положення про самостійну роботу студентів Положення про державну підсумкову атестацію студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки Положення про методичну роботу Положення про організацію курсового проектування Положення про організацію та проведення практики студентів Положення про порядок визначення академічної різниці та порядок перезарахування навчальних дисциплін Правила внутрішнього розпорядку Порядок надання платних послуг Зміни до Порядку надання платних послуг Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення Порядок призначення і виплати стипендій Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам Положення про іменні (персональні) стипендії
Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38