Документи, пов’язані із організацією освітнього процесу

2018 рік

Положення про організацію та проведення практики студентів Державного вищого навчального закладу Чернівецький коледж дизайну та економіки

 

2017 рік

Перелік першочергових заходів щодо забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості (нова редакція)

 

 

Документи, введені в дію до 2017 року

Положення про організацію освітнього процесу

Стандарти забезпечення якості освіти

Положення про внутрішній контроль

Положення про систему забезпечення якості освіти

Положення про систему оцінювання якості знань студентів

Концепція практичної підготовки студентів

Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста

Положення про самостійну роботу студентів

Положення про державну підсумкову атестацію студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки

Положення про методичну роботу

Положення про організацію курсового проектування

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про порядок визначення академічної різниці та порядок перезарахування навчальних дисциплін

Правила внутрішнього розпорядку

Порядок надання платних послуг

Зміни до Порядку надання платних послуг

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Порядок призначення і виплати стипендій

Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам

Положення про іменні (персональні) стипендії

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38