Предметна (циклова) комісія обліково–фінансових дисциплін

«ВИЖИВАЄ НЕ СИЛЬНІШИЙ І НЕ РОЗУМНІШИЙ, А ТОЙ, ХТО НАЙКРАЩЕ РЕАГУЄ НА ЗМІНИ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ»

  Гордон Драйден

44763658_1910975375878230_7945690322233720832_n     47191741_1929741594001608_7974612395781783552_n     44740926_1911759975799770_1662492908688769024_n     16602153_1635292073446563_2970264549090566267_o

44530645_1910502272592207_4961879144729149440_n     44779473_1911216699187431_1283515323886075904_n     44821265_1912234939085607_6101078989034487808_n     44958804_1913797068929394_1869464363320999936_n

44922879_1912250605750707_8566689219676733440_n     44870351_1912363542406080_7372464114095882240_n     45799745_1917894155186352_8179389616046997504_n     48982000_1943022189340215_1402216662190522368_n

      Предметна (циклова) комісія обліково-фінансових дисциплін у своїй роботі спирається на законодавчу базу, нормативні стандарти освіти, Положення Концепції розвитку економічної освіти в Україні.

  Основні напрямки діяльності:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, її контроль у відповідності до стандартів вищої освіти;
 • забезпечення наукового, методичного, педагогічного розвитку членів комісії;
 • реалізація компетентнісного підходу в навчанні, підготовка компетентної особистості, здатної знаходити правильні рішення у конкретних ситуаціях;
 • інтеграція міждисциплінарних зв’язків;
 • розробка і впровадження інноваційних підходів до професійної підготовки студентів;
 • поглиблення практичної направленості навчання;
 • застосування новітніх інформативних технологій;
 • методичне забезпечення дистанційного навчання;
 • створення навчально-методичних і контролюючих комплексів;
 • комп’ютеризація навчального процесу;
 • підвищення педагогічної майстерності, наставництво, обмін досвідом роботи;
 • реалізація наукового потенціалу; розвиток творчих здібностей викладачів і студентів;
 • всебічна профорієнтаційна робота;
 • виховна направленість навчання, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між викладачами і студентами.

  Склад предметної (циклової) комісії:

 • Гапей А.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Гроші та кредит», «Банківські операції»);
 • Гуцуляк В.А., спеціаліст («Казначейська справа», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»);
 • Душенко С.А., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Економіка підприємства», «Фінанси», «Податкова система», «Фінансовий аналіз», «Комплексна навчальна практика»);
 • Кисилиця Н.М., спеціаліст першої категорії («Фінанси», «Фінанси підприємства», «Податкова система»);
 • Кучінік Н.І., спеціаліст першої категорії («Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність у бюджетних установах»);
 • Лучик Г.М., спеціаліст («Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність у бюджетних установах»);
 • Махній Т.М., голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Економіка, організація і планування виробництва»);
 • Мельник А.Т., спеціаліст другої категорії («Політекономія», «Економічна теорія», «Бюджетна система»);
 • Семенюк Ю.В., спеціаліст другої категорії («Контроль і ревізія», «Страхові послуги»);
 • Стахова Н.П., к.е.н., спеціаліст вищої категорії («Економіка, організація і планування виробництва»);
 • Чепишко А.О., спеціаліст першої категорії («Банківські операції», «Оподаткування суб’єктів підприємництва», «Навчальна практика з банківських операцій»).
 • Чобану Н.О., спеціаліст («Облік і звітність у бюджетних установах», «Комплексна навчальна практика за спеціальністю»).

  Заходи, направлені на реалізацію творчого потенціалу викладачів:

 • Комплексні олімпіади за фахом з навчальних дисциплін, що виносяться на державні екзамени.
 • Заходи до Всесвітнього дня заощаджень, до Всесвітнього тижня грошей (GlobalMoneyWeek) та з підвищення фінансової грамотності.
 • Участь у конференціях «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи».
 • Виставки інноваційно-педагогічних, методичних напрацювань; випуск корпоративних збірників.
 • Заходи, присвячені «Дню науки»; випуск наукових альманахів, збірників наукових статей.
 • Організація і проведення Днів предметної (циклової) комісії.
 • Сучасні ігрові технології навчання. Інтерактивні ігри, економічні реаліті-квести.
Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38