Навчально–методичний кабінет

Основним завданням навчально–методичного кабінету Чернівецького коледжу дизайну та економіки є планово–організаційне забезпечення професійної орієнтації молоді, руху контингенту студентів, введення інформації в Єдину електронну базу з питань освіти та випуску молодших спеціалістів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОЛЕДЖУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

 1. Роботу з професійної орієнтації молоді:
 • здійснює безпосередній контроль, координує діяльність всіх структурних підрозділів коледжу з напрямку проведення профорієнтаційної роботи, організовує та забезпечує роботу в період вступної кампанії, відповідає за результати;
 • приймає участь у виставках, ярмарках, презентаціях, конкурсах, де представлений навчальний заклад;
 • проводить Дні відкритих дверей, презентації спеціальностей тощо.
 1. Формування, розподіл та контроль за рухом контингенту і випуском молодших спеціалістів:
 • здійснює підготовку проектів наказів щодо руху контингенту студентів;
 • здійснює організацію проведення конкурсу на вільне місце державного (регіонального) замовлення;
 • здійснює облік студентів, які проживають в студентському гуртожитку;
 • здійснює облік студентів пільгової категорії, подає необхідну інформацію щодо такої категорії студентів в студентську поліклініку, стипендіальній комісії, бухгалтерській службі коледжу тощо;
 • вживає заходів щодо формування, адаптації та збереження контингенту студентів;
 • здійснює підготовку матеріалів з баз даних по виготовленню студентських квитків, атестатів про повну загальну середню освіту, дипломів молодшого спеціаліста;
 • здійснює облік, підготовку та контроль за видачею студентам коледжу студентських квитків, залікових книжок, документів про освіту. Складає та подає на затвердження директору коледжу акти про списання виданих студентам документів;
 • готує відомість підсумкових оцінок студентів випускних груп до комплексного державного екзамену та захисту дипломних проектів.
 1. Забезпечує безперервну роботу з Єдиною електронною базою з питань освіти:
 • відповідає за забезпеченням стійкої працездатності елементів в веб–сервісі ЄДЕБО–клієнт;
 • забезпечує виконання завдань по внесенню, використанню, оновленню, редагуванню та видаленню даних з Єдиної бази;
 • здійснює взаємодію структурних підрозділів коледжу з метою підготовки та подання до Єдиної бази об’єктивної і достовірної інформації.
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38