Списки рекомендованих до зарахування та зарахованих на навчання осіб

2017 рік

Списки зарахованих на перший курс за напрямами (спеціальностями):

Список вступників зарахованих за державним замовленням до числа студентів денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти

Список вступників зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб до числа студентів денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти

Список вступників зарахованих за державним замовленням до числа студентів денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

Список вступників зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб до числа студентів денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

 

 

Списки рекомендованих до зарахування на перший курс:

Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування за державним замовленням за спеціальністю 071 Облік і оподаткування на основі базової загальної середньої освіти

Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування за державним замовленням за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування на основі базової загальної середньої освіти

Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування за державним замовленням за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості на основі базової загальної середньої освіти

Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування за контрактом на основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання

Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти

Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування за контрактом на основі повної загальньної середньої освіти денної форми навчання

 

 

2016 рік

Списки зарахованих на перший курс за напрямами (спеціальностями):

Список зарахованих за державним замовленням на денну форму навчання (на основі базової загальної середньої освіти)

Список зарахованих за державним замовленням на денну форму навчання (на основі повної загальної середньої освіти)

Список зарахованих за контрактом на денну форму навчання (на основі базової загальної середньої освіти)

Список зарахованих за контрактом на денну форму навчання (на основі повної загальної середньої освіти)

 

Списки рекомендованих до зарахування на перший курс:

Список рекомендованих до зарахування на контракт (спеціальність 071 Облік і оподаткування) на основі базової загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на контракт (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування) на основі базової загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на контракт (спеціальність 182 Технології легкої промисловості) на основі базової загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на контракт (спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік) на основі повної загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на контракт (спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит) на основі повної загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на контракт (спеціальність 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів) на основі повної загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення (спеціальність 071 Облік і оподаткування) на основі базової загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування) на основі базової загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення (спеціальність 182 Технології легкої промисловості) на основі базової загальної середньої освіти

Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення (спеціальність 182 Технології легкої промисловості) на основі повної загальної середньої освіти

 

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

echo'
tarafsiz haber porno izle
';