Навчальні плани підготовки фахівців

Навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» (уведені в дію з 1 вересня 2020 року рішенням Педагогічної ради від 30.06.2020 року № 01-09/4):

 

Навчальні плани введені в дію у 2018 році:

Навчальні плани введені в дію у 2016 і 2017 роках:

Навчальні плани попередніх років (із змінами, внесеними у 2015 і 2016 роках) – для осіб, які вступили на навчання до 2016 року:

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38