Перелік документів для вступу

До заяви про вступ встановленого зразка, вступник додає:
 • Документ державного зразка та додаток до нього:
свідоцтво про базову загальну середню освіту (на базі 9 кл.)
свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (на базі 11 кл.)
диплом кваліфікованого робітника (для вступники, які вступають на заочну форму навчання за скороченою програмою)
 • Сертифікат ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 року (для вступників на базі 11 кл.)
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см
 • Копія паспорта громадянина України (у формі катки по досягненню 14 років з вкладною до неї, крім осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року)
 • Довідка про місце реєстрації (яка повинна відповідати Додатку 13 До Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • Копію документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та зарахування за квотою-1 (за наявності).
Документи подаються у папці на зав’язках (у папку слід вкласти 2 файли, 1 зошит на 12 арк. та 2 конверти з марками по Україні).
Під час подання документів вступник пред’являє оригінал:
 • Документа державного зразка про раніше здобуту освіту та додаток до нього
 • Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)
Примітка:
 • Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
 • Оригінали документів вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.
Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38