Перелік документів для вступу

 До заяви, поданої тільки в паперовій формі, вступник додає:

  • Копію документа державного зразка та додаток до нього: свідоцтво про базову загальну середню освіту (для тих, хто вступає на базі 9 кл.) або атестат про повну загальну середню освіту (для тих, хто вступає на базі 11 кл.). Крім атестату, вступники, які вступають на заочну форму навчання за скороченою програмою, подають диплом кваліфікованого робітника;

  • Копію Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2016, 2017 році або 2018 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

  • Чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;

  • Копію паспорта громадянина України (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

  • Копію свідоцтва про народження;

  • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

  • Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків віком від 17 років);

  • Копію документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою (за наявності).

Під час подання документів вступник пред’являє оригінал:

  • Документа державного зразка про раніше здобуту освіту та додаток до нього;

  • Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Оригінали документів вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38