Предметна (циклова) комісія загальнотехнічних дисциплін та технологій

Освітню і виховну діяльність майбутніх творців краси і настрою – дизайнерів одягу, конструкторів і модельєрів забезпечує одна із випускаючих предметних (циклових) комісій загальнотехнічних дисциплін і технологій. В її складі досвідчені фахівці: викладачі-методисти Біла М. М., Пекарський М. І., спеціалісти вищої і першої категорії Віхрова О.О., Єремеску Л. В., спеціаліст другої категорії Грижук М.І., майстри виробничого навчання Нестеренко І. Н., Дудка О. А. Очолює предметну (циклову) комісію викладач першої категорії Віхрова О. О.

dreamstime_xl_33435684

З метою забезпечення якісної підготовки фахівців в контексті сучасних вимог ринку праці викладачі циклу в своїй діяльності широко застосувують: особистісно-орієнтовані методики навчання та виховання, індивідуалізації і диференціації навчального процесу; значну увагу приділяють розвитку творчого потенціалу студентів шляхом удосконалення якості курсового та дипломного проектування, розширення практичної значимості тем дипломних проектів і раціональної організації самостійної роботи студентів.

Робота предметної (циклової) комісії спрямована на реалізація програм науково-методичних і профорієнтаційних проектів, зміцнення і розширення партнерських зв’язків з базами практики і професійними навчальними закладами.

Вже друге дисятиліття предметна (циклова) комісія загально-технічних дисциплін і технологій успішно реалізує концепцію ступеневої освіти через призму спільних професіно-зорієнтованих навчально-методичних проектів в системі «ПТУ – коледж». Сприяє цій успішній роботі науково-методичний проект профорієнтаційного характеру «Сходинки професійного зростання». В творчому тандемі реалізують щорічні нові програми проекту колективи двох навчальних закладів міста: ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та економіки» і ПТУ № 8. Програмами даного проекту передбачено проведення науково-практичних семінарів і конференцій, засідання круглих столів, творчі звіти студентів коледжу і учнів ПТУ №8 в плані зростання професійної майстерності майбутніх фахівців.

Викладачі фахових дисциплін, керівники курсових і дипломних проектів (Єремеску Л.В., Біла М.М., Грижук М.І., Куса О.Б., Власова І.В.) разом зі студентами беруть участь в реалізації щорічного «Модного проекту», де на прикладі курсових і дипломних колекцій одягу можна спостерігати креативний і професійний ріст студентів коледжу.

Одним із цікавих напрямків в курсовому і дипломному проектуванні – робота над темами прикладного характеру, пов’язаними з використанням нанотехнологій в галузі проектування і виготовлення одягу і використання нанотехнологій інших сферах людської діяльності. Саме ці інновації привертають увагу молодих спеціалістів.

Викладачі (Біла М.М., Куса .О.Б., Єремеску Л.В.) працюють над проблемою реалізації проектних технологій навчання: «Проектні технології: їх практична, теоретична і пізнавальна значущість».

Викладач Пекарський М.І. використовує в навчальному процесі технології особистісно- орієнтованої фахової освіти з метою підвищення якості підготовки фахівців і безпечних методів обслуговування сучасного високотехнологічного промислового устаткування.

Основним в педагогічній діяльності викладачів циклу є науково-методичне і дидактичне забезпечення навчального процесу. Свідченням цього є матеріали методичного і дидактичного супроводу занять, оприлюднені технологічні моделі відкритих занять викладачів (Грижук М.І, Куса О.Б.), майстер-класи викладачів вищої категорії (Біла М.М., Пекарський М.І, Єремеску Л.В.).

До реалізації програми проекту «Фахівці для підприємств майбутнього» (започаткований в 2000 році) залучаються студенти старших курсів, які вивчають інноваційні технології виготовлення швейних виробів, нові види високопродуктивного устаткування, приймають участь у конкурсах професійної майстерності «Кращий за професією» – готують себе до роботи в умовах сучасного виробництва. Так в рамках реалізації цього проекту студенти 4 курсу спеціальності «Моделювання і конструювання промислових виробів» брали участь в семінарі «Роль стандартизації в розвитку національної економіки».

Доробок предметної комісії викладений у статтях з досвіду удосконалення навчально- виховного процесу: в навчальних посібниках, лабораторних практикумах, матеріалах науково- практичних конференцій і семінарів, опублікованих в навчально-методичному центрі коледжу, в крайовій та Всеукраїнській періодиці.

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38