Правила прийому

2018 рік

Правила прийому на навчання ЧКДЕ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році зі змінами

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2018 році

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань (фахового вступного випробування) для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти)

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 5. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі

 

2017 рік

Правила прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та економіки» в 2017 році

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2017 році

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань (фахового вступного випробування) для прийому на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти)

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту та диплома кваліфікованого робітника, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 5. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

 

2016 рік

Правила 2016 зі змінами Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» в 2016 році (зі змінами)

Зміни до Правил прийому 2016

Інформаційні таблиці до Правил прийому

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника

Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

echo'
tarafsiz haber porno izle
';