Правила прийому

2019 рік

Правила прийому на навчання ЧКДЕ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2019 році

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань (фахового вступного випробування) для прийому на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти)

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі у 2019 році

Електронний кабінет вступника 2019 року

Зміни до Правил прийому на навчання в 2019 році

 

 

 

2018 рік

Правила прийому на навчання ЧКДЕ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році зі змінами

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2018 році

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань (фахового вступного випробування) для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти)

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 5. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі

 

 

 

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38