Репортажі з відкритих занять

Вивчаємо професійну діяльність педагогічних працівників

 

2018/2019 навчальний рік

«Канада. Загальні відомості про країну» – тема показового STEM–заняття, яке 25 лютого провела Крістіна Зикова, викладач англійської мови. Крістіна Олегівна вдало і вмотивовано обрала тип заняття для реалізації поставленої мети – збагатити знання студентів з лінгвокраїнознавства, виховуючи в них жагу до вивчення іноземної мови, культури спілкування та соціокультурного аспекту життя. Реалізована структура заняття відповідала його типу, а тема якраз і вимагала вирішення різних завдань – вдосконалення мовних навичок, розвиваючи швидку мовленнєву реакцію студента, формування рецептивних вмінь сприймати інформацію детально та поверхнево, формування комунікативних навичок, спонукаючи студентів самостійно планувати мовний вчинок, послідовно і чітко висловлювати думки іноземною мовою. Компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність. Спокійна, врівноважена та грамотна мова Крістіни Олегівни створила позитивний емоційний фон на занятті, налаштувавши студентів на якісне засвоєння нового матеріалу. Викладач логічно встановлювала зв’язки при переході до викладання нового матеріалу, підбір презентаційного фото- та відеоресурсу сприяв розширенню світогляду студентів, формуванню інтересу до вивчення іноземної мови, розвитку їх автономності. Крістіна Олегівна яскраво продемонструвала високу педагогічну та методичну майстерність, володіння англійською мовою та програмним матеріалом, методикою формування основних понять та ведення заняття, інтелектуальне багатство педагогічного досвіду

_DSC0385     _DSC0390     _DSC0389     _DSC0395

14 грудня практичний психолог Чернівецького коледжу дизайну та економіки Ірина Горожанська провела з групою 1-072 відкрите тренінгове заняття на тему: «Життя – це щастя!». Метою заняття було розкриття значення і цінності життя людини; формування вміння бачити в життєвих негараздах лише тимчасові труднощі та бажання долати їх; підвищення здатності учасників до позитивного ставлення до себе та до життя; підвищення самооцінки, формування життєвих цінностей. Під час заняття студенти виконували індивідуальні та групові вправи «Найкраще, що я вмію робити», «Сонце», «Підвищення самооцінки», «Заради чого варто жити», «Всесвіт», «Квітка щастя». Також учасники групи мали змогу переглянути короткометражні анімаційні та відеоролики тематичного спрямування. У підсумку заняття переважна більшість учасників дійшла висновку, що вони мають усе для щасливого життя.

48185553_1937684556540645_8835945113214517248_n     48365288_1937684513207316_9158392359942094848_n     48362073_1937684303207337_5990963651131998208_n     48390342_1937684356540665_5452804738569469952_n

11 грудня відбулося показове заняття викладача української мови на літератури Марини Григорівни Юзефович на тему: ««Синій птах» Моріса Метерлінка – світла казка-феєрія про пошуки щастя, роздуми про вищі цінності людського буття». Присутні на занятті члени атестаційної комісії відмітили, що студенти були гарно підготовлені до заняття, уважно прочитали п’єсу М.Метерлінка «Синій птах», виписали афоризми, підготували інсценізацію, що дало змогу спільно та детально проаналізувати зміст окремих епізодів твору, виявити жанрові ознаки, характеризувати символіку твору, виокремлювати актуальні проблеми, порушені у п’єсі. Доцільно й уміло викладач поєднала фронтальну роботу з індивідуальною, колективну з самостійною. Належну увагу Марина Григорівна надала розвитку мовленнєвої діяльності студентів, де кожний мав змогу висловити власні думки, взяти участь у дискусії, обстоюючи власну точку зору, тощо. Атмосфера на занятті панувала творча, сприятлива для розвитку критичного мислення студентів. Варто відзначити, що заняття проведено на високому методичному рівні

48270600_1937978759844558_2328313406228004864_n     48391480_1937978746511226_6470733522687492096_n     48319095_1937978713177896_2734729806213021696_n     48343406_1937978969844537_5622875577951191040_n

28 листопада у лекційній аудиторії Чернівецького коледжу дизайну та економіки на базі групи 1сп-182 відбулося показове заняття «Мистецтво європейського культурного регіону», презентоване викладачем основ філософських знань Миколою Семенюком. Викладач творчо й оригінально реалізував мету та завдання інтегрованого заняття, яке гармонійно поєднало в своїй структурі три дисципліни соціогуманітарного циклу – «Культурологія», «Людина і світ», «Основи філософських знань». Микола Степанович продемонстрував високий методичний і професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури та ерудиції. У ході проведення даного заняття було розглянуто чотири історичні періоди у формуванні мистецтва європейського культурного регіону – Античність, Середньовіччя, Ренесанс і Новий час. Особливу увагу студентів викладач акцентував на думці, що реалізація міжпредметної інтергації засобами інтерактивних технологій в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін сприяє цілісному та гармонійному формуванню особистості молодого покоління та набуття ним предметних, професійних компетенцій, що так необхідні для сталого розвитку сучасного українського суспільства. Узагальнення та систематизація знань студентів відбулися під час проведення проміжних і підсумкових вправ «Олімпійські кільця», «Логічне дерево» та «Пелюстки квітки», які залюбки виконали студенти-модельєри. Найбільш яскраво та змістовно проявили себе Катерина Гавка, Юлія Кедрик, Олександра Єднакова, Еріка Снігур і Валентина Снігуряк. Завершилося заняття презентацією студентських творчих робіт, що географічно охопили не лише європейський культурний регіон, але й американський і африканський.

_DSC0178     _DSC0127     _DSC0216     _DSC0200

23 листопада викладач фахових дисциплін Ольга Олександрівна Віхрова провела показове заняття з навчальної дисципліни «Основи технології виробів» на тему: «Побудова логічної схеми граф–процесу виготовлення швейного виробу на основі технологічної послідовності». Для якісного проведення заняття викладач підготувала методичну розробку даної теми, в якій чітко визначила ключові терміни та поняття, представила план заняття, розгорнутий конспект лекції, вимоги до знань та вмінь студентів в результаті вивчення даної теми, визначила навчальну, виховну та розвивальну цілі заняття. Високої оцінки заслуговує навчально-методичне забезпечення заняття – інструкції, таблиці послідовностей виготовлення швейних виробів, схеми граф-процесу та зразки вузлів і деталей пальта. Ольга Олександрівна наочно продемонструвала студентам, що послідовність з’єднання деталей та вузлів залежить від конструкції і складності моделей. Викладач вдало використовуючи мультимедійний супровід лекції навела ключові поняття, терміни та визначення з теми, прокоментувала процес створення матриці конструктивно-технологічних зв’язків деталей виробу, акцентувала увагу студентів на особливостях побудови граф-процесу для виготовлення одягу в умовах індивідуального та серійного виробництва. Детальна інформативність та послідовність викладу сприяли якісному засвоєнню навчального матеріалу студентами, які мали змогу продемонструвати отримані знання при виконанні практичного завдання з побудови граф-процесу. Ольга Олександрівна продемонструвала високий професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури, відмінної дикції та практичної майстерності

F56E38F3-02CC-4881-A745-5C938B78E777    C4A86520-88FB-4E87-87C4-23FE189ECBF4    8F109703-F465-4704-BEB5-3774DD0B03E1     D8550F06-F9CC-4854-AEF1-BA7C4986AF7D

6 листопада 2018 року викладач Анастасія Тарасівна Мельник провела відкрите показове лекційне заняття з дисципліни «Політична економія» на тему: «Підприємництво: принципи, функції, види». Заняття було логічно побудоване з дотриманням усіх методичних вимог. У чіткій і зрозумілій формі викладач разом зі студентами розглянула всі аспекти та основні поняття теми, особливості та види підприємницької діяльності. Показово, що на кожному етапі заняття до роботи залучалися студенти: разом міркували, робили висновки, дискутували. Практичні заняття та вправи дозволили закріпити матеріал, що подавався. Приємно, що сучасна ситуація у сфері підприємництва логічно поєдналася з історичною довідкою про відомих підприємців України. А теоретичний матеріал доповнено посиланнями на сучасні праці провідних економістів. Окрім інформаційного наповнення пара мала вагомий мотиваційний посил для студентів. SWOT-аналіз своїх підприємницьких якостей, історії успіху відомих підприємців надихали студентів на відкриття та розвиток у собі підприємницьких здібностей.

45617349_1917894161853018_5855148036384096256_n     45657098_1917894285186339_7631188013384466432_n    45793317_1917894215186346_1971958079893274624_n    45799745_1917894155186352_8179389616046997504_n

11 жовтня 2018 року  майстер виробничого навчання Віра Дроник провела відкрите заняття з навчальної практики для набуття необхідних професійних навиків з виготовлення одягу на тему: «Виготовлення пальта жіночого. Обробка бортів підбортами». В процесі заняття Віра Єреміївна широко використовувала міждисциплінарні зв’язки і ознайомила студентів з інноваційними технологічними прийомами та прогресивними методами обробки бортів. В процесі пояснення нового матеріалу майстер, використовуючи технології проблемного навчання, вміло активізувала пізнавальну діяльність студентів і їх вміння використовувати раніше набуті знання в теоретичній і практичній діяльності. Дроник В. Є. розробила повний комплект методичного забезпечення заняття і професійно, в грамотній технологічній послідовності, використала  його в процесі викладення нового матеріалу і його закріплення. Варто відзначити високий рівень майстерності Віри Єреміївни: використання мультимедійних засобів, натуральних зразків повузлової обробки, цікавий роздатковий матеріал, картки контролю знань і умінь студентів, демонстрацію трудових прийомів на належному професійному рівні з грамотним їх коментарем. Підведення підсумків заняття показало успішне засвоєння студентами нового матеріалу і якісне виконання практичного завдання.

_DSC1097    _DSC1107     _DSC1093    _DSC1100

 

 

 

2017/2018 навчальний рік

4 грудня викладач інформатики Олеся Михайлівна Манаїла провела показове заняття на тему: «Основи створення комп’ютерних публікацій засобами МS Publisher». Тема подана за планом, Олеся Михайлівна вільно володіє нею, майстерно і цікаво подала матеріал. Навчальний  матеріал структурно організований, заняття почалося актуалізацією опорних знань. Основною метою проведеного заняття було досягнення студентами понятійного рівня знань: оволодіння поняттями, означеннями, новою термінологією (публікації, макети, типи макетів комп’ютерних публікацій, їх елементи, призначення окремих файлів, команд, кнопок панелі інструментів, написів, посилань і т.п.). Сприйняття студентами нового матеріалу було посилено візуалізацією можливостей програми Microsoft Office Publisher для створення комп’ютерної публікації. Для формування вмінь з даної теми, викладач організувала роботу студентів за комп’ютерами. Під час виконання практичних завдань виступала у ролі консультанта, порадника. Завдання, запропоновані викладачем, пов’язані з життям та забезпечать формування в студентів вмінь та навичок потрібних в майбутньому. Підбиваючи підсумки, члени атестаційної комісії відзначили, що викладач досягнув поставленої мети. Манаїла О. М. реалізує загально дидактичні принципи у своїй діяльності, хоча в майбутньому потрібно використовувати більш різноманітні методи навчання, залучати всіх студентів до активної навчальної діяльності. Щодо викладу навчального матеріалу можна відзначити високий рівень викладача володіння матеріалом та вміння працювати з комп’ютерною технікою.

DSC_0074     DSC_0100     DSC_0112     DSC_0101

«Істина відкривається лиш тим, хто її шукає» – такими словами відомого хіміка Дмитра Івановича Менделєєва розпочала показове заняття з хімії на тему «Нітратна та ортофосфатна кислоти. Нітрати та ортофосфати» викладач Буркут Божена Дем’янівна. Навчально-методичне забезпечення заняття (опорні конспекти, роздатковий матеріал, мультимедійна апаратура, експериментальне обладнання, хімічні реактиви і ін.) дозволили ефективно виконати дидактичний супровід, комп’ютерну підтримку та ілюстративно–демонстраційну складову заняття. Зазначені засоби в значній мірі допомагали концентрувати увагу, збуджувати інтерес до хімічних явищ і процесів протягом всього заняття. Викладач логічно встановлювала зв’язки при переході до вивчення нового матеріалу, що сприяло розширенню кругозору студентів, формуванню інтересу до хімії, розвитку самостійності. Слід відзначити науковість змісту теми, його доступність для студентів; члени атестаційної комісії звернули увагу на методичну обробку змісту навчального матеріалу. Особливу увагу викладач приділила використанню на занятті елементів проблемного навчання, а також хімічного експерименту, відзначаючи правильність його технічної та методичної обробки, дотримання правил техніки безпеки. Заняття досягло мети за змістом, вимогами та результатом: носить новаторський характер, відповідає дидактичним цілям, має чітку професійну спрямованість та високий рівень пізнавальної активності студентів.

DSC_0072     DSC_0080     DSC_0117     DSC_0133

16 листопада 2017 року викладач фізики Наталія Сидорівна Юрценюк провела показове заняття на тему: «Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії (МКТ). Рівняння стану. Газові закони» в групі 1–072 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». На етапі актуалізації і корекції опорних понять та уявлень стимулом до включення всіх студентів в навчальну діяльність стала форма перевірки знань у вигляді фізичного диктанту. Мотивуючи важливість вивчення нової теми, викладач на різних етапах заняття підтримувала постійний зв’язок теорії з життям, з практикою. Для формування нових знань з фізики на занятті використаний мультимедійний супровід, який виконував роль наочного матеріалу. Для підвищення інтересу студентів до навчального матеріалу використано метод демонстрації відповідних дослідів фізичних явищ. Самостійна пізнавальна діяльність студентів на занятті забезпечувалася в процесі співпраці викладача та студентів. Втілена на практиці модель заняття з використанням різних педагогічних технологій сприяла успішному його проведенню. Після обговорення, члени атестаційної комісії висловили зауваження та надали відповідні рекомендації викладачу Юрценюк Н. Б.

DSC_0088     DSC_0139     DSC_0125     DSC_0132

2 лютого 2018 року викладач економічних дисциплін Залевська Ольга Григорівна провела показове домінантне заняття з елементами бесіди та вирішення ситуаційних завдань на тему «Класифікація у страхуванні». В ході заняття було визначено сутність та критерії класифікації в страхуванні, галузі, підгалузі та види страхування в Україні, розглянуто найефективніші форми страхування та їх особливості. Увагу студентів викладач акцентувала на думці, що необхідно усвідомлювати важливість страхування в сучасних умовах розвитку економічної системи, знати класифікацію страхування та чітко визначати галузь страхування відповідного страхового продукту. Для засвоєння студентами доцільності застосування видів страхування при укладанні договорів викладач використала тематичні ситуаційні відеоролики. Систематизація набутих знань відбувалась шляхом виконання студентами інтерактивної вправи «Встанови вид страхування», результати якої засвідчили розуміння студентами теоретичних знань щодо критеріїв та характеристик класифікації у страхуванні. Завершилося заняття обговоренням і наданням викладачу відповідних рекомендацій.

DSC_0568     DSC_0576     DSC_0560     DSC_0575

 

 

2016/2017 навчальний рік

«Як парость виноградної лози, плекайте мову…» – такими словами відомого українського поета Максима Рильського розпочала сьогодні показове заняття з української мови викладач коледжу Марія Маноліївна Смутняк. Марія Маноліївна вдало і вмотивовано обрала тип заняття — комбіноване. Реалізована структура заняття відповідала його типу, а тема – “Особливості відмінювання закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини” якраз і вимагала вирішення різних завдань: і перевірку якостей знань, умінь і навичок студентів, і вивчення нового матеріалу, і формування вмінь і навичок, застосування знань на практиці. Компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність. Мелодійна, різнотональна та правильна мова викладача створила позитивний емоційний фон на занятті, налатувавши студентів на якісне засвоєння нового матеріалу. Марія Маноліївна яскраво продемонструвала свою високу педагогічну та методичну майстерність, інтелектуальне багатство педагогічного досвіду і багатогранність культури спілкування.

dsc_0006     dsc_0022     dsc_0039     dsc_0028

8 листопада 2016 року відбулось показове заняття викладача англійської мови Ірини Василівни Гнатюк на тему «Здорове харчування». Заняття проведено у формі мовного практикуму з використанням методу критичного мислення, чіткої методики роботи з лексичним матеріалом, вдало подано мотивацію пізнавальної діяльності студентів. Ірина Василівна вміло передбачила постійну зайнятість і активність студентів, забезпечила максимальні умови для контролю знань, умінь і навичок. Заняття з англійської мови мало інноваційний характер завдяки використанню новітніх технологій навчання, спрямованих на формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Заняття містило багато різноманітних форм та методів роботи, що сприяло успішному досягненню мети заняття: мозковий штурм, аудіювання з використанням тематичного відеоролику, роботу з мультимедійними презентаціями, тематичний тестовий контроль. Студенти вільно оперували лексичним та граматичним матеріалом і проявляли значний інтерес до вивчення мови. Слід відмітити і особистісні якості Ірини Василівни, а саме – послідовність, доброзичливість, чуйність, а також дружню атмосферу та тісний інтерактивний звˈязок викладача і студентів, що позитивно відзначилось на результатах роботи.

dsc_0002     dsc_0001     dsc_0007     dsc_0012

«Що саме ти не вивчив би, – ти навчаєшся для себе» (Гай Петроній). Саме під таким девізом 9 листопада 2016 року відбулось показове заняття викладача математики, кандидата фізико-математичних наук Волошин Галини Аркадіївни на тему «Тригонометричні функції числового аргументу. Обчислення тригонометричних виразів». Вивчення нового матеріалу на занятті відбувалось із активним використанням мультимедійного супроводу всіх його етапів. У позитивній і творчій атмосфері заняття Галина Аркадіївна активізовувала постійну зацікавленість і пізнавальну діяльність студентів, демонструвала оптимальну взаємодію із ними у вигляді інтерактивної роботи. Практичні пояснення викладача із використанням інтегрованих міжпредметних зв’язків, мультимедійних наочностей, сучасної математичної термінології, з доповненнями, наприклад, «Тригонометрія в долоні», «Цікаво знати» сприяли результативності досягнення передбаченої мети заняття: вивчення значення тригонометричних функцій кутів; перетворення та обчислення тригонометричних виразів; розвитку професійної компетентності студентів. Підтвердженням виконання завдань і вимог даного заняття стали продемонстровані вміння студентів у знаходженні значень заданих їм виразів на етапі закріплення знань і підведення підсумків вивченого матеріалу. Навчальне заняття проведено Галиною Аркадіївною на високому навчально-методичному рівні з логічним використанням методів компетентно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу та різноманітних технологій творчої педагогічної діяльності.

dsc_0008     dsc_0013     dsc_0018     dsc_0025

15 листопада 2016 року викладач фінансового обліку Наталка Іванівна Кучінік презентувала сучасне, якісне та педагогічно досконале показове заняття на тему: «Допомога з тимчасової втрати працездатності». На занятті було розглянуто актуальні питання нарахування з різних видів тимчасової непрацездатності, підстав їх оплати та документальне оформлення. Заняття побудовано і проведено методично грамотно, доцільно використані міжпредметні зв’язки, нормативні документи, тематична мультимедійна презентація. На базі бухгалтерської програми «Парус» Наталкою Іванівною продемонстровано нарахування та облік лікарняних і декретних виплат. Чітка організація, вміле подання нового матеріалу, алгоритму практичних завдань, висока етична культура мовлення і поведінки створили заняття, презентоване Наталкою Іванівною, наповненим навчальним, виховним і розвивальним змістом. Продемонстроване заняття підтвердило професійність та високий рівень педагогічної майстерності викладача Кучінік Наталки Іванівни, яка володіє широким спектром стратегій навчання і вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї.

dsc_0023     dsc_0026     dsc_0031     dsc_0036

15 листопада 2016 року викладачем психології Горожанською Іриною Євгеніївною було проведене показове заняття з психології «Емоції та почуття. Види емоційних станів». Вивчення нового матеріалу відбувалось у формі проблемної лекції з використанням мультимедіа. Мету заняття, яка полягала у формуванні розуміння студентами понять «емоція», «почуття», «емоційні стани», ознайомленні з видами емоцій та емоційних станів і їхнім перебігом, формуванні вміння визначати емоції та емоційні стани, визначати влив емоцій і почуттів на здоров’я людини, було повністю досягнуто. Заняття було яскраво оформлено різноманітними видами наочності та роздатковим матеріалом. Поєднання теоретичного матеріалу з практичним було представлено достатньо. Структуру заняття було чітко дотримано. Манера проведення лекції у Ірини Євгеніївни була невимушена, захоплююча, жива, в ході лекції викладачем були використані новітні досягнення і дослідження в галузі психології. На занятті панувала атмосфера доброзичливості, зацікавленості, невимушеності.

dsc_0056     dsc_0060     dsc_0074     dsc_0077

18 листопада майстер виробничого навчання Нестеренко Ірина Никифорівна продемонструвала прийоми та методи обробки вшивних рукавів в процесі проведення показового заняття з навчальної практики.Практичну частину заняття Ірина Никифорівна доцільно розпочала із вступного інструктажу, на якому намагалась максимально підготувати студентів до практичної роботи. Майстер виробничого навчання звернула значну увагу на зв’язок теорії з практикою, що само собою передбачало систематичне і послідовне засвоєння прийомів та методів обробки на основі теоретичних знань. Ірина Никифорівна показала методи та засоби обробки рукавів в повному обсязі, продемонструвала окремі прийоми ВТО рукавів, зупиняючись на найбільш характерних моментах та ретельно демонструючи засоби їх виконання. У ході виконання навчальних вправ відбувалось закріплення набутих студентами вмінь, формування професійних навичок темпу роботи, продуктивності, рівня самоконтролю. Показове заняття, проведене Нестеренко Іриною Никифорівною, характеризується цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності майстра виробничого навчання та студентів.

dsc_0242     dsc_0255     dsc_0260     dsc_0279

23 листопада викладач економічних дисциплін, кандидат економічних наук Наталія Петрівна Стахова презентувала лекційне заняття на тему «Персонал підприємства. Кадрова політика». Виклад матеріалу відбувався дедуктивним методом. Лекція була проведена у формі мультимедійної презентації, що характеризувалася глибиною інформативності та високим рівнем науковості. В ході заняття було визначено принципи класифікації персоналу підприємства, обґрунтовано показники, що визначають чисельність окремих категорій працівників підприємства, розглянуто найефективніші методи оцінки персоналу на основі передового досвіду зарубіжних країн. Увагу студентів Наталія Петрівна зосередила на думці, що персонал підприємства є одним із ключових факторів будь-якого виробництва, саме тому їм необхідно знати та вміти використовувати сучасні методи роботи із персоналом за відповідним напрямком фахової діяльності. До участі в лекції була запрошена Марія Сергіївна Кобелева, заступник директора, начальник відділу надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості. Марія Сергіївна детально проаналізувала стан ринку праці в Чернівецькій області та озвучила перелік найбільш затребуваних професій. Також фахівець вела активний діалог зі студентами про трудові відносини роботодавця та працівника. Наталія Петрівна продемонструвала високий науковий і професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури та ерудиції.

dsc_0041     dsc_0058     dsc_0059     img_7146

30 листопада викладач географії, кандидат географічних наук Іван Іванович Костащук на базі групи 1–072 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» провів показове заняття на тему «Країни Азії», в якому використав окремі інтерактивні методи навчання, зокрема у формі роботи в групах, фотовікторини тощо. Заняття розпочалося з перевірки залишкових знань попередньої теми «Країни Європи» у формі тестового завдання. Під час заняття студенти дізналися про: географічне розташування Азії; природні умови, ресурси регіону та про їх вплив на спеціалізацію інших країн; особливості перебігу демографічних процесів і формування ринку праці в країнах Азії; розвиток господарського комплексу та спеціалізацію даних регіонів; економічні відносини країн Азії з Україною та іншими країнами світу та цікаві факти про її природу, населення й господарство. Крім того, викладач Іван Іванович Костащук запросив колег із коледжів і технікумів нашої області взяти участь у майстер-класі «Інноваційні технології викладання географії: за і проти». Учасники заходу розподілися на чотири команди і отримали завдання у «чарівних наукових конвертах». Далі, всі присутні на основі власного педагогічного досвіду обґрунтували як позитивні, так і негативні наслідки впровадження нестандартних типів занять, інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання та науково-дослідницької роботи. Завершилося засідання обласного методичного об’єднання жвавим обговоренням у формі круглого столу.

dsc_0047     dsc_0079     dsc_0092     dsc_0100

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38