Основні напрями виховної роботи коледжу

Виховна робота в коледжі визначається Концепцією системи національної освіти і виховання студентів та спрямована на становлення демократично орієнтованої, відповідальної, моральної і самодостатньої особистості, на гуманізацію, наповнення освітнього процесу толерантними, шанобливими стосунками між усіма його учасниками і повинна забезпечувати:

  • формування гармонійно розвиненої людини, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, професійне становлення;

  • переорієнтацію на розвиток здібностей, обдарувань студентів, істотне підвищення престижу інтелекту і загальної культури студента, формування високо моральної і громадянської позиції та національної свідомості;

  • набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;

  • формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Підготовка майбутніх фахівців у процесі навчання в Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну орієнтована на участь студентів у різних видах діяльності, на вищий рівень загальнокультурної, гуманітарної та професійної підготовки, на створення умов для професійної самореалізації, відповідальності за своє майбутнє.

Достатній професіоналізм, уміння створити перед собою і реалізувати завдання, які вирішує суспільство, здатність бачити за справами в першу чергу людину, мають бути виховані у майбутнього фахівця, який навчається в коледжі.

Педагогічний колектив навчального закладу прагне до гармонійного поєднання процесу виховної роботи з процесом навчання молоді.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38