Предметна (циклова) комісія природничо–математичної підготовки

Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклової комісії природничо-математичних дисциплін є: формування ключових компетентностей в процесі вивчення природничо-математичних наук і технологій; реалізація інформаційно-цифрової компетентності; врахування особливостей організації  освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання;перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу; використання системно-структурного та функціонального підходів освітньої підготовки студентів; удосконалення викладання природничо-математичних дисциплін з урахуванням ціннісних акцентів, духовно-креативних тенденцій, освітньої культури, формування екологічної грамотності.

                                             

Викладання точних наук у Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну спрямоване на:

 • розвиток особистості студента;

 • активізацію ролі самостійного навчання та самостійного засвоєння знань;

 • надання змоги студентові осягнути внутрішню логіку дисципліни, що вивчається, у доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності і функціональності;

 • формування загальнолюдської культури студентів за допомогою ідей і теоретичних узагальнень природничо-математичних дисциплін.

Склад комісії природничо-математичних дисциплін:

 • Буркут Божена Дем’янівна, спеціаліст вищої категорії («Біологія», «Хімія»);

 • Волошин Галина Аркадіївна, голова циклової комісії, кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст вищої категорії («Математика», «Вища математика»);

 • Генцар Богдана Володимирівна, спеціаліст («Географія»);

 • Дереворіз Маским Володимирович, спеціаліст другої категорії («Інформатика»);

 • Манаїла Олеся Михайлівна, спеціаліст другої категорії («Інформатика»);

 • Храпко Лілія Омелянівна, спеціаліст вищої категорії («Комп’ютерна графіка»);

 • Фоглінська Надія Борисівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Математика», «Вища математика»);

 • Юрценюк Наталія Сидорівна, спеціаліст другої категорії («Фізика та астрономія»)

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін у своїй  роботі вміло поєднують традиційні форми і методи навчання та технології дистанційного навчання. Зокрема, викладачами активно використовуються платформи відеоконференцій Zoom та  Google Meet, інтерактивні дошки Jamboard та whiteboard, тестування  в режимі онлайн проводиться  з допомогою платформ «На Урок», «Всеосвіта», Google Form, TestPro. Доступ  студентів до матеріалів лекцій та  практичних завдань забезпечується з допомогою  розміщення викладачами матеріалів на Google Disk, DropBox.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін активно залучають студентів коледжу до участі різноманітних олімпіадах та конкурсах. Так, у  VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді  «На Урок» (Осінь 2020) взяло участь  136 учасників, з них  40 були відзначені дипломами І,ІІ та ІІІ ступенів; у VIIІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» (Зима 2021)  кількість учасників перевищила 200, з них 75 стали призерами олімпіади.

Викладачі математики Галина Волошин та Надія Фоглінська разом зі студентами коледжу взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі Caribou Contest («Карібу»), який проводився 11-12 лютого 2021 року в режимі онлайн. Серед 40 учасників конкурсу, 6 зайняли призові місця, а студентка другого курсу Олімпія Кінзерська ввійшла в топ 50% учасників у світі.

Відповідно до указу Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні» викладачами Галиною Волошин та Надією Фоглінською було проведено ряд заходів, а саме: математична вікторина «Математичний батл», «Внесок математиків у розвиток економіки», «День числа π».

Божена Буркут, викладач хімії та біології, організувала дистанційний конкурс юних екологів «В гармонії з природою» та роботу екобригади з нагоди Дня довкілля; долучає студентів коледжу до відкритих онлайн лекцій провідних фахівців з хімії та біології.

Наталія Юрценюк, викладач фізики, та студенти І та ІІ курсів взяли участь  в студентській онлайн конференціії з фізики  «Експериментуй вдома» (весна 2020) та конкурсі «Фізика в експерименті» (листопад-грудень 2020 року). Викладач також має власний ютуб канал, де викладає цікаві  та оригінальні досліди з фізики, зроблені нашими студентами https://www.youtube.com/watch?v=Y00abEHV0YY&list=PLXW9HqhUdcFmOjbwV_6GSs9raeL6VXzPk

Викладач географії Богдана Генцар разом із студентами ІІ курсу реалізувала патріотично-пошуковий проект «Географія рідного краю». Студенти створили відео-роботи про свій рідний край, його красу та особливості розташування.

Викладачі циклової комісії важливу увагу приділяють і безпечній роботі студентів в інтернет-просторі. Так, 9 лютого 2021 року викладач інформатики Олеся Манаїла разом зі студентами коледжу взяли участь у вікторині «Подорож до країни небезпек» та у заходах присвяченій безпечній поведінці у цифровому світі від цифрової академії Cisco Networking Academy Ukraine з  нагоди проведення Дня безпечного інтернету. Всі учасники отримали відповідні сертифікати.

Серед пріоритетів роботи комісії незмінними є також написання статей, підручників та методичних посібників.

Публікаціії у пресі

 1. Буркут Б.Д. «Хімічні процеси – невід’ємна частина життя».- Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» №6 від 30.04.2020 р.;

 2. 2.Буркут Б.Д. Антропогенний вплив на вміст форм Нітрогену в річках області». – Збірникметодичного об᾿єднання викладачів хімії, біології і екології закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області (від 15.05.2020 р.);.

 3. 3.Буркут Б.Д. «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей студентів під час вивчення хімії». – Збірник V Регіональної науково–практичної конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання у підготовці молодших спеціалістів: методологія, теорія, досвід, проблеми»  (12.05.2020 р.)

 4. 4.Буркут Б.Д. «Деякі аспекти використання інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання на заняттях з хімії, біології та екології (з власного досвіду роботи)». – Збірник  роботи  методичного об᾿єднання викладачів хімії, біології і екології закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області (17.12.2020 р.)

Методичні матеріали та розробки

 1. Буркут Б.Д. Методична розробка заняття з хімії (презентація) «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»;

 2. Буркут Б.Д Збірка матеріалів педагогічного досвіду «Формування основних компетенцій з хімії, біології, екології за допомогою сучасних освітніх технологій».

 3. Волошин Г.А. Методична розробка «Задачі практичного змісту при підготовці до ЗНО з математики».

 4. Манаїла О.М. є автором 3 посібників, створених у 2020 році: Основи інформатики: Microsoft Excel 2016; Microsoft Powerpoint 2016, Microsoft Word 2016.

 5. Храпко Л. М. Методичні вказівки  для практичних робіт з навчальної практики: «Обробка ілюстраційних зображень в графічних пакетах».

Курси підвищення кваліфікації

 • Буркут Б.Д. взяла участь та отримала свідоцтва про підвищення кваліфікації під час інтернет-конференцій на освітньому проекті «На урок»: «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» (14.03.2020 р.), «Мислення логічне, креативне, критичне» (11.04.2020 р.), «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно» (24.04.2020 р.), «Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту до професійного зростання» (21.11.2020 р.), «Виховання та розвиток успішної особистості» (12.12.2020 р.) та вебінару «Викладання хімії в умовах дистанційного навчання» (31.03.2020 р.);

 • Волошин Г.А. взяла участь та отримала свідоцтва про підвищення кваліфікації під час вебінарів на платформі «На урок»: «Мотивація до навчання під час карантину» (16.04.2020р.), «Метод проектів – ефективна технологія навчання» (19.04.2020 р.), участь у всеукраїнській науковій он-лайн конференції «Формування особистості: виклики часу та нові контексти розвитку» (30-31 жовтня 2020 р.); закінчила он-лайн курси на платформі Prometeus «Основи програмування мовою Python» (10.01.2020 р.), вивчення англійської мови на рівні B1-B1+(12.06.2020 р.),  закінчила курси підвищення кваліфікації  за категорією  слухачів «Забезпечення якості освіти в контексті сучасних реформ», організовані «Університетом менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (18.12.2020 р.);

 • Генцар Б.В. взяла участь та отримала свідоцтва про підвищення кваліфікації під час інтернет-конференцій на освітньому проекті «На урок»: «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно»( 24.04.2020 р.); сертифікат на платформі «Всеосвіта» «Вебінар» (дистанційно «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання» (4.05.2020 р.); закінчила курси підвищення кваліфікації  за категорією  слухачів «Забезпеченння якості освіти в контексті сучасних реформ», організовані «Університетом менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (18. 12. 2020 р.);

 • Дереворіз М.В. закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією  слухачів «Забезпеченння якості освіти в контексті сучасних реформ», організовані «Університетом менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (18 12.2020 р.).

 • Фоглінська Н.Б. взяла участь та отримала свідоцтва про підвищення кваліфікації у Всеукраїнських науково-практичних он-лайн  конференціях  «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» в м. Чернівці(25.06.2020 р.) та в м. Харків( 8 квітня 2020 року);

 • Юрценюк Н.С. взяла участь та отримала свідоцтва про підвищення кваліфікації під час інтернет-конференції на освітньому проекті «На урок»: «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно»( 24.04.2020 р.); та пройшла курси підвищення кваліфікації «Забезпечення якості освіти в контексті сучасних реформ» (на базі ДВНЗ«Чернівецький коледж дизайну та економіки») Центральний інститут післядипломної науки (01-18 травня 2020 року); закінчила курси підвищення кваліфікації  за категорією  слухачів «Забезпеченння якості освіти в контексті сучасних реформ», організовані «Університетом менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (18 грудня 2020 року.).

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss