Предметна (циклова) комісія природничо–математичної підготовки

Педагогічна діяльність викладачів предметної (циклової) комісії природничо-математичних дисциплін спрямована на підвищення якості природничо-математичної освіти студентської молоді, потенціалу викладачів та удосконалення впровадження інноваційно-освітніх технологій. Основою спрямованості роботи викладачів циклу є компетентнісний підхід у навчанні, який передбачає інтеграцію ресурсів змісту курсу природничих дисциплін, згідно провідних соціально й особистісно значущих ідей, що втілюються в сучасній освіті: уміння вчитися, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська відповідальність, ініціативність і підприємливість.

Провідні ідеї, на яких ґрунтуються наскрізні змістові лінії, втілюються в навчанні природничих дисциплін  як у теоретичному змісті курсу, так і в експериментальній діяльності студентів, під час розв’язування задач і завдань із реальними даними (виробничого і побутового характеру); виконання міжпредметних навчальних проектів, роботи з різними джерелами інформації;

Розв’язання актуальних нині соціальних, економічних, екологічних, морально-етичних проблем, зокрема, збереження довкілля, здоров’я людей, життя на Землі, здійснюється на основі знань з природничих дисциплін. Природнича освіта наділена значним потенціалом у формуванні світогляду людини нового тисячоліття.

Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклу є:

 • Ключові компетентності в природничо-математичних науках і технологіях;
 • Реалізація інформаційно-цифрової компетентності, уміння вчитися впродовж життя;
 • Перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази;
 • Використання системно-структурного і функціонального підходів освітньої підготовки студентів;
 • Духовно-креативний напрямок навчального процесу, екологічна грамотність;
 • Пропагандистсько-освітній та науково-видавничий напрямок відображений в опублікованих матеріалах на шпальтах педагогічних видань.

Творча робота викладачів коледжу Тетяни Миколаївни Махній та Галини Аркадіївни Волошин («Економіко–математичний підхід до знаходження площ лекал деталей одягу») представлена на конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР–2018». Викладачі  нагороджені дипломами учасників в номінації «Інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового (дипломного) проектування».

Головою та викладачами предметної (циклової) комісії природничо-математичних дисциплін організовуються виставки кращих методичних матеріалів, зокрема, під час презентації інформаційно-освітнього внутріколеджанського журналу  «Ноосфера: педагогічні напрацювання та інновації». В журналі представлені матеріали оприлюднені на науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах, майстер-класах, засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів хімії, біології та екології, на шпальтах педагогічних видань в 2017-2018 рр. що до питань розвитку пізнавальних інтересів студентів, зокрема, формування ключових компетентностей під час вивчення дисциплін природничо-математичної підготовки. Шляхи активізації  пізнавальної та розумової діяльності які пробуджують, підтримують стійкий інтерес до дисциплін, природну допитливість студентів, сприяють закріпленню, поглибленню їх знань.

Викладачами комісії приймається участь у науково-практичних конференціях:

 • Волошин Г.А., Маслюченко В.К., Мельник В.С. Обернена задача для сукупно і нарізно неперервних функцій//Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, Ворохта 27.02 — 02.03.2018 (тези доповідей), – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2018. — С.6-9.
 • Буркут Б.Д., Манаїла О.М., Юрценюк Н.С.: участь у V-ій Педагогічній конференції «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи», 25 січня 2018 року

Викладачі предметної (циклової) комісії постійно представляють матеріали власного досвіду на шпальтах обласних та всеукраїнських педагогічних видань:

 • Волошин Г.А., Маслюченко В.К. Аналог оберненої теореми Бернштейна  для одного класу просторів неперервності// Математичні студії  – 2017. – 47, №2 – С.160-168;
 • Волошин Г.А., Маслюченко В.К., Мельник В.С. Пари Гана і нульова обернена задача// Математичні студії  – 2017. – 48, №1 – С.74-81;
 • Буркут Б.Д.   «Деградація природи – екологічна проблема сьогодення» (Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» №3 від 23.01.2018р.);
 • Буркут Б.Д.     «Ключові компетентності з хімії та їхнє значення в сучасному житті» (Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» №14 від 03.05.2018р.).

Викладачами предметної (циклової) комісії проводяться тематичні заходи з природничо-математичних дисциплін:

 • Волошин Г.А., Фоглінська Н.Б.: проведення математичної вікторини «Своя гра» (02.05.2018р.) серед студентів І курсу,  з нагоди міжнародного дня числа «Пі»;
 • Буркут Б.Д., Мартинюк Л.В., Манаїлою О.М. організовано участь студентів І-ІІ курсів Чернівецького коледжу дизайну та економіки спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік та оподаткування», 182 «Технології легкої промисловості» в онлайн-уроці в системі Cisco Webex (курс Мережної академії Cisco «Вступ до кібербезпеки»), згідно Програми Мережних академій Cisco, Кіберполіція України та компанія ERC (07 лютого 2018 року), з нагоди Дня безпечної поведінки в Інтернеті, метою підвищення освіченості з питань безпеки використання цифрових технологій (особливо дітьми та молоддю). Студентами та викладачем  Манаїлою О.М. пройдено онлайн-тестування з кібербезпеки, в результаті якого ними було отримано сертифікати про участь у даному заході, також сертифікат отримав коледж.
 • Юрценюк Н.С. проведено  з студентами І курсу низку заходів на «space» тематику присвячених питанням вивчення космічного простору з нагоди Всесвітнього тижня космосу. Метою було долучитися до відзначення вагомого внеску космічної науки та техніки у покращення добробуту людства.
 • Буркут Б.Д. організовується робота юних екологів з нагоди Дня довкілля (відзначається щороку в третю суботу квітня в Україні) та Всесвітнього Дня навколишнього середовища  ( 5 червня) і Дня океанів (8 червня).

Також, викладачі П(Ц)К приймали участь у різноманітних освітніх заходах. Зокрема, викладач математики, канд. фіз.-мат. наук Галина Волошин зі студентами коледжу відвідали «Математичну майстерню», що проходила на базі факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Буркут Б.Д. доповіла  на семінарі-тренінгу «Компетентнісний підхід у сучасній освіті: сутність, проблеми, перспективи та досвід викладачів коледжів і технікумів» ОМО викладачів хімії, біології, екології на тему: «Особистісно-орієнтоване навчання з хімії шляхом використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій». Юрценюк Н.С. виступила на засіданні обласного методоб’єднання викладачів фізики та астрономії  ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області з доповіддю на тему: «Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях з фізики та астрономії».

Також, викладачами комісії проводяться внутріколежанські олімпіади та інтелектуальні турніри з дисциплін циклу. Викладачем  Фоглінською Н.Б. здійснено підготовку студентів до участі в обласному етапі Дев’ятої Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів коледжів і технікумів Чернівецької області (Цуркан В. і Ткачук О. відповідно І та ІІ місце). У ІІІ етапі Всеураїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі Технічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» Чернівецьку область представляла Цуркан В. Викладач Фоглінська Н.Б. постійно здійснює підготовку майбутніх студентів на підготовчих курсах абітурієнтів у коледжі.

Членами циклової комісії протягом навчального року постійно приймається участь у профорієнтаційних заходах, що здійснювались навчальним закладом та за його межами.

Предметна (циклова) комісія продовжує вдосконалювати свою роботу в зазначених напрямках.

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38