Предметна (циклова) комісія соціально–гуманітарних дисциплін

Орієнтація на розвиток особистості

Педагогічна майстерність, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. Основними напрямками діяльності викладачів комісії є підвищення якості освітнього процесу в контексті сучасних цивілізаційних змін, проведення дослідницько-експерементальної та організаційно-методичної роботи.

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін працює над такими проблемами:
 • модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатньої на відповіді, адекватні викликам часу;
 • реалізація завдань системи національного виховання студентів, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності і громадянської відповідальності;
 • розвиток задатків і обдарувань кожного студента і забезпечення на цій основі компетентності і конкурентоспроможності особистості;
 • організація інноваційної діяльності викладачів шляхом самоосвіти, самоорганізації і саморозвитку, через опанування нових компетенцій, підвищення педагогічної майстерності, творчої ініціативи.

Саме цьому підпорядкована мета та завдання діяльності викладачів циклової комісії, зазначені у плані та тематиці планових засідань. Серед них:

 • інтенсифікація освітнього процесу та організація самостійної роботи студентів на заняттях соціально-гуманітарних дисциплін;
 • розв’язання завдань гуманізації освіти, плекання творчої особистості студента;
 • організаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять під час вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу;
 • презентація досвіду роботи викладачів з впровадження в освітній процес технологій активного навчання;
 • аналіз стану правовиховної роботи серед студентів коледжу;
 • самоактуалізація викладачів циклової комісії.

В центрі уваги циклової комісії – проблема духовно-креативного розвитку викладача, збагачення його технологічного потенціалу. Є чимало форм і напрямів її вирішення: відкриті заняття, майстер класи, методичні проекти.

Створені умови для співпраці членів комісії, обміну педагогічним досвідом. Система наставництва дає змогу молодим фахівцям отримати конкретну допомогу від досвідчених колег: спільну роботу у планування навчального матеріалу, взаємовідвідування і взаємоаналіз занять, проведення позааудиторних заходів.

Успішним виявилось професійна майстерність викладачів Семенюка М.С. та Шеремети Я.П. в рамках проведеного в квітні 2014 року адміністрацією коледжу «Педагогічного дебюту» викладачів – початківців. Молоді спеціалісти продемонстрували інноваційні методи навчання, представили електронні презентації з питань педагогіки, технології та методики викладання суспільних дисциплін. Викладач Семенюк М.С. став переможцем у номінації «Краща методична розробка або дидактичний матеріал».

Заслуговує на увагу оприлюднення досвіду роботи з впровадженням в освітній процес інноваційних технологій викладачів вищої категорії Андросової Г.Д., Кучініка Р.В. В їх методичному доробку: навчальні посібники, методичні рекомендації, доповіді та аналітичні статті, опубліковані у педагогічних виданнях.

Департаментом освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації була надана позитивна оцінка досвіду правоосвітньої та правовиховної діяльності викладача правових дисциплін Кучініка Р. В. Зокрема, ним введенні в практику тижні правових знань, вікторини та брейн-ринги, зустрічі з представниками правоохоронних органів, юридичні діалоги тощо.

Активний правовиховний вплив здійснює практичний психолог коледжу Горожанська І. Є., яка постійно працює зі студентами, педпрацівниками, батьками, відповідно до річного та щомісячних планів. Окремо, нею розроблені методичні матеріали з консультаційної, корекційно-відновлювальної та розвивальної робити, сценарії тренінгів, виховних заходів.

Сьогодні педагог є дослідником, «генератором» нових знань та ідей. Саме в такому руслі працюють викладачі циклової комісії. Гарною традицією стала участь найкращих студентів коледжу в предметних олімпіадах та турнірах з навчальних дисциплін: «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство», «Людина і світ».

Викладач Шеремета Я.П. опублікувала наукові статті в рамках студентського наукового історичного товариства факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Під її керівництвом студентка коледжу Фокшек К. зайняла III місце у конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської Малої академії.

Своєю працею викладачі комісії створюють найсприятливіші можливості для розкриття кожної особистості відповідно до її здібностей, інтересів і нахилів. З цією метою вони здійснюють методичне забезпечення нового змісту навчання. Одне з чільних місць належить компютеризації навчального процесу.

Про це свідчать розроблені викладачами електронні посібники, практикуми, навчально-методичні комплекси з дисциплін «Основи філософських знань», «Людина і світ» (викладач Семенюк М. С.), «Історія України» (викладачі Андросова Г. Д., Шеремета Я. П.), «Всесвітня історія», «Соціологія» (викладач Андросова Г. Д.), «Основи правознавства», «Господарське право» (викладач Кучінік Р. В.) та «Етика та естетика» (викладач Горожанська І. Є.).

Значну роль у формуванні морально-ціннісних орієнтирів у студентів, їхньої активної громадянської позиції відіграють тематичні тижні права, вшанування пам’яті жертв Голодоморів і політичних репресій, години історичної правди до знаменитих дат.

Основні заходи з національного виховання студентів відбуваються в рамках особистісно-орієнтованого проекту комісії: «Людина. Сім’я. Україна. Світ» (Керівник: голова циклової комісії Андросова Г. Д.). Разом із студентською молоддю успішно реалізовані авторські, дослідницькі, героїко-патріотичні, інформаційні, творчі проекти:

 • «Над білим янголом скорботи не загасне духу смолоскип» (до 80-річчя вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр.);
 • «Європейський вибір України»;
 • «Схилімо голови перед Героями», присвячений Героям Другової світової війни та учасникам АТО;
 • «Форум студентської творчості «Шляхами мужності і стійкості»;
 • «Революція Гідності 2013-14 рр.».

В організації і проведенні цих заходів активну участь беруть всі викладачі комісії. Таким чином, їх освітня і виховна діяльність знаходиться у тісному взаємозв’язку доповнюючи і збагачуючи одна одну. Оновлення змісту освіти підпорядковано меті формування у студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової і економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості.

Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38