Предметна (циклова) комісія соціально–гуманітарних дисциплін

                         

Робота циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін пов’язана з розв’язанням пріоритетних проблем, визначених плануючою документацією коледжу, циклової  комісії, навчальних кабінетів. На цій підставі розроблений конкретний план роботи комісії на 2020–2021 навчальний рік, в якому акцентовано увагу на:

 • оновлення змісту освітнього процесу, технологій навчання та виховання;

 • контроль за рівнем якості навчання студентів;

 • організацію навчально–методичної роботи, спрямованої на самоосвіту, саморозвиток та самореалізацію викладача;

 • створення навчально–методичних контролюючих комплексів, електронних посібників, рекомендацій та забезпечення наочними засобами навчання;

 • розвиток експериментально–дослідної роботи викладачів та студентів і впровадження в практику інноваційних технологій навчання і виховання;

 • розвиток загальнонавчальних умінь і навичок як підґрунтя для впровадження компентентісного навчання студентів;

 • методичне забезпечення дистанційного навчання;

 • профорієнтаційну роботу викладачів комісії по створенню позитивного іміджу коледжу;

 • формування національного–патріотичного та громадянського виховання студентів в рамках особистісно–орієнтованого проекту: «Людина. Сім’я. Україна. Світ.»;

 • формування духовності студентської молоді на засадах національних цінностей українського народу у співпраці з бібліотеками та музеями міста;

 • всебічне сприяння розвитку обдарованості молоді в рамках проведення олімпіад, конкурсів та турнірів знань з дисциплін циклу.

Склад циклової комісії:

 • Андросова Г.Д., голова комісії, спеціаліст вищої категорії викладач-методист («Всесвітня історія», «Історія України», «Соціологія»);

 • Головачук С.М., спеціаліст другої категорії («Фізична культура», «Фізичне виховання»);

 • Горожанська І.Є., спеціаліст вищої категорії («Психологія»);

 • Добржанська І.М., спеціаліст вищої категорії, кандидат політичних наук («Історія України»);

 • Кучінік Р.В. спеціаліст вищої категорії, викладач–методист. («Правознавство», «Господарське право»);

 • Семенюк М.С. спеціаліст першої категорії («Основи філософських знань», «Культурологія»);

 • Столярчук Т.В., спеціаліст, майстер спорту («Фізична культура», «Фізичне виховання»).

В центрі уваги циклової комісії – проблема духовно-креативного розвитку викладача, збагачення його технологічного потенціалу. Є чимало форм і напрямів її вирішення:

 • участь у XII-XIII конференціях «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи (Виступи з доповідями викладачів Андросової Г.Д., Головачука С.М, Добржанської І.М.), участь у тематичних заходах на рівні області та України;

 • виставки інноваційних методичних напрацювань з дисциплін циклу   (в тому числі навчально–методичних комплексів, електронних посібників);

 • тижні циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, тематичні тижні;

 • презентація відкритих занять в рамках чергової атестації (викладачів Андросової Г.Д., Головачука С.М, Добржанської І.М.);

 • впровадження викладачами циклу в освітній процес інформаційно–комунікативних технологій; макротехнологій: проектної, інтерактивної, діяльнісних ігор; мезотехнологій: проблемної, дебатної, ситуаційного навчання;

 • публікації в процесі.

Основні завдання національно-патріотичного виховання студентів реалізуються в особистісно–орієнтованих, героїко–патріотичних дослідницьких, творчих проектах:

 • «Лабораторія державності». До 100-річчя Української революції та 30-річчя Незалежності;

 • «Козацькими стежками». До Дня козацтва та Дня захисника України;

 • «Хоробрі серця України». До Дня Гідності і Свободи.

 • «Збережи пам’ять. Збережи правду», «Розірваний круг життя». До вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні;

 • Тиждень права (онлайн–олімпіада, прес–огляд);

 • «Герої Крут – сучасні паралелі»;

 • «Українці в боротьбі за соборну державу. Проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР»;

 • «Герої не вмирають». До Дня Пам’яті Героїв Небесної Сотні;

 • Краєзнавчий гурток «ДИВОпошук». (Керівник: викладач філософських знань, член Національної спілки краєзнавців України, лауреат відзнаки ім. А. Кохановського у номінації «Краєзнавча розвідка року» М.С. Семенюк);

 • Благодійні акції (Керівник: практичний психолог І.Є. Горожанська):

 • до Всесвітнього дня доброти;

 • до Дня Збройних сил України;

 • матеріальна допомога МКП «Центр стерилізації тварин».

Циклова комісія є відкритою для всіх конструктивних і позитивних ідей. Пріоритетами роботи є довіра і взаємоповага. Професійність і компетентність, творчий пошук сприяють формуванню висококваліфікованого, конкурентоспроможного спеціаліста, громадянина людини

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss