12 Червня 2019
Відбулась акредитаційна експертиза

В період з 10 червня по 12 червня 2019 року в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки проводилась акредитаційна експертиза провадження освітньої діяльності щодо підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Експертна комісія у складі Боднар Орести Володимирівни – доцента кафедри обліку і аудиту Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», кандидата економічних наук та Камінської Світлани Миколаївни – голови циклової комісії облікових дисциплін та підприємництва Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу» ознайомилась із оригіналами засновницьких документів, ліцензіями та сертифікатами Міністерства освіти і науки України, концепцією освітньої діяльності, освітньо-професійною програмою і навчальними планами підготовки молодших спеціалістів, кваліфікаційними та освітніми вимогами до випускників. Також, згідно визначеного графіку експертна комісія провела комплексні контрольні роботи, проаналізувала якість виконання курсових робіт. Ознайомившись зі станом матеріально–технічної бази коледжу, з організаційним, навчально–методичним та кадровим забезпеченням освітнього процесу, організацією практичного навчання, методичною та виховною роботою, проаналізувавши рівень та якість знань молодших спеціалістів експертна комісія зробила висновки, що зазначені критерії відповідають ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державним вимогам до акредитації.

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Експертні висновки


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss