2 Лютого 2019
Педагогічні новації: від теорії до практики

1 лютого 2019 року в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки пройшла VІ педагогічна конференція на тему «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи». Дискусійна панель конференції стосувалась висвітлення результатів роботи та досвіду педагогічних працівників, які атестуються у 2018-2019 навчальному році. «У стрімкому розвитку сучасної української освіти та суспільства важливість інтелектуальної, інноваційної праці викладачів надзвичайно велика, а професійна якість педагогічних кадрів має вирішальне значення. Адже викладачі вищого закладу освіти сприяють професіоналізації особистості студента на етапі фахового навчання. За таких умов зростають вимоги до професійної діяльності та особистості самого викладача, який в сьогоденні повинен швидко реагувати на новації. Особистісний потенціал викладача, його науковий, психолого-педагогічний та новітньо-методичний рівні є вирішальними чинниками якісної підготовки кваліфікованих фахівців» – зазначив у вітальному слові директор коледжу Микола Іванович Пекарський.

В педагогічній діяльності кожного викладача велику цінність має тріада – знання – розуміння – досвід. Найважливіше з цього – досвід. Його не можна розповісти – тільки поділитись власними думками та напрацюваннями. Сьогодні викладачі презентували своє бачення доцільності використання новітніх педагогічних технологій в процесі освітньої діяльності, розповіли яким чином спонукати студентів до активнішої аудиторної та позааудиторної роботи. Головними критеріями передового педагогічного досвіду стали актуальність,  новизна, результативність, раціональність, та перспективність.

Алла Василівна Гапей, викладач навчальної дисципліни “Гроші та кредит” у своєму виступі зробила акценти на тому, що вибудувати власну ефективну педагогічну діяльність зможе лише той педагог, який усвідомив сутність сучасних навчальних і виховних технологій та переосмислив власну соціальну роль. Адже внаслідок активних змін у сучасному суспільстві, пов’язаних з інформаційними технологіями, освітня система суттєво перебудовується. Сучасний викладач вдало використовуючи педагогічні інновації, теорії та практики зможе виховати фахівця, який відповідає вимогам сучасності.

Досвідом використання сучасних підходів у педагогічній діяльності, застосуванням інноваційних тенденцій поділився викладач основ філософських знань і культурології Микола Степанович Семенюк. Педагог переконаний, що розвивати творчий потенціал студентської молоді, виховувати патріота своєї держави йому допомагає розуміння потреб здобувачів освіти та використання оригінальних форм, методів і прийомів навчання та виховання.

Викладач фахових дисциплін Ольга Олександрівна Віхрова розповіла про актуальність використання принципів кліпового мислення на заняттях зі студентами-модельєрами. Ольга Олександрівна зауважила, що кліпова подача інформації сьогодні повсюди, яскрава візуалізація інформації, емоційність, асоціативність, стислість та постійне оновлення формують у сучасному комунікативному просторі всім зрозумілу мову образів, мову спілкування. І саме спілкуючись мовою студентства можна досягти високого рівня засвоєння навчального матеріалу.

Майстер виробничого навчання Віра Єреміївна Дроник акцентувала увагу присутніх, що використання сучасних освітніх технологій навчання на заняттях з навчальної практики сприяє активнішому навчанню студентів прогресивним, технологічним методам обробки окремих вузлів швейних виробів, а принципи інтегрованого навчання краще формують професійні якості майбутнього фахівця.

На переконання викладача англійської мови Крістіни Олегівни Зикової сьогодні особливо актуальною є необхідність формування професійно-ділової комунікації студента з іноземними колегами-фахівцями. Тому провідною формою і важливою складовою інноваційної педагогічної діяльності на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням є дискусія, яка спонукає студентів чітко висловлювати власну думку, аналізувати певні процеси та конкретизувати дії.

Педагогічна майстерність, за спостереженням викладача економічних дисциплін Мельник Анастасії Тарасівни полягає також у симпліфікації освіти, бо розумний баланс між науковістю і доступністю викладу матеріалу є важливою умовою становлення та розвитку майбутнього фахівця. Анастасія Тарасівна наголосила, що мова викладача, не переобтяжена науковою термінологією з поступовим збагаченням і розширенням певних визначень буде основою формування фахового мовлення будь-якої навчальної дисципліни.

Особлива увага викладача української мови та літератури і зарубіжної літератури Марини Григорівни Юзефович до усвідомлення студентами належного рівня української літератури в європейському культурному просторі спонукала педагога до використання на заняттях елементів компаративного аналізу. Такий метод дає можливість показати студентам спільні та відмінні риси різних народів, формує гуманістичний світогляд, загальну культуру та естетичні смаки особистості, адже це є життєво необхідною компетенцією випускника закладу освіти.

Для забезпечення високого рівня освітнього процесу, якісного формування компетентностей майбутніх фахівців необхідно чітко розуміти рівень задоволеності та потреб здобувачів освіти в коледжі. Саме з такою метою викладач математики Галина Аркадіївна Волошин, викладач основ стандартизації та управління якістю продукції і статистики Оксана Богданівна Куса та практичний психолог Ірина Євгеніївна Горожанська провели дослідження педагогічної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки. Результати досліджень підтвердили, що діяльність педагогічного колективу позитивно оцінюється нашими студентами, які мають чітку мотивацію до навчання. Приємно, що інноваційна педагогічна діяльність колективу коледжу є стабільною основою для формування адекватної ціннісної орієнтаціїстудентів, їх гнучкого професійного мислення та розвинутої професійної самосвідомості.

Презентований досвід використання сучасних інноваційних педагогічних технологій навчання суттєво збагачує освітній процес та є свідченням безмежного творчого потенціалу педагогічного колективу Чернівецького коледжу дизайну та економіки.

 

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38