4 Лютого 2023
Відбулася Х Педагогічна конференція

03 лютого 2023 року відбулася Х Педагогічна конференція «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи». Дискусійна панель конференції стосувалась висвітлення результатів роботи та професійного досвіду педагогічних працівників Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, які атестуються у 2022/2023 навчальному році.

Учасників конференції об’єднала думка, що готовність до новаторства та безпосередньо сама інноваційна діяльність стає передумовою ефективності професійної діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей, розкриття наукового та творчого потенціалу, а це, в свою чергу, стає запорукою становлення впевненої у своїх силах і здібностях студентської молоді.

Педагогами були запропоновані різні шляхи пошуку й трансферу ефективних шляхів організації освітнього процесу крізь призму сучасних реалій:

  • Викладач Божена Буркут обрала для оприлюднення тему реалізації інноваційних технологій в умовах дистанційного та змішаного навчання на заняттях з хімії. Божена Дем’янівна наголосила на тому, що за умов дистанційного та змішаного навчання доречним є віртуалізація освітнього процесу, а саме використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання, таких як віртуальні експерименти, інтерактивні дошки, комп’ютерні програми для моделювання молекул та інтерактивна періодична система.

  • На думку викладача Ольги Віхрової важливе значення в освітньому процесі відіграє інтегроване навчання предметів фахового спрямування. На сьогоднішній день ідея інтегрованого навчання є досить актуальною, оскільки спрямована на якісно новий результат, нове системне й цілісне утворення – формування цілісної картини світу в студентської молоді. Як наслідок можливість самореалізації та успішне професійне майбутнє.

  • Викладач Наталія Дручук у своїй діяльності надає перевагу візуальному підходу до навчання. Як стверджує педагог саме завдяки цьому підходу відбувається засвоєння великих обсягів інформації, її якісне структурування, підключення критичного та логічного мислення студентів. Розвиток інтелектуальних здібностей студентів сприяють особисто виготовлені ментальні карти, узагальнені таблиці та інші види ейдетики. Наталія Василівна зазначила, що постійна робота ведеться над пошуками результативних методів і технологій навчання шляхом вивчення передового досвіду викладачів-новаторів.

  • Про методику застосування проєктних технологій у процесі вивчення навчальної дисципліни «Матеріалознавство» здобувачами фахової передвищої освіти розповіла викладач Оксана Куса. Оксана Богданівна обґрунтувала на основі власного практичного досвіду важливість особистісно–розвивальної педагогічної технології, що є найбільш сприятливою під час організації проєктної діяльності студентів коледжу.

  • Викладач Наталка Кучінік при підготовці фахівців з обліку і оподаткування постійно використовує Case-технології як форму інноваційного навчання та ефективний засіб формування професійних компетентностей. Як вважає Наталія Іванівна системне використання кейс-методу у навчанні дозволяє розвинути професійні навички студента, розвинути комунікативні та дослідницькі якості, сприяє формуванню якостей фахівця, необхідних ринковому та демократичному суспільству.

  • Руслан Кучінік, викладач правознавства, розповів про методику використання сучасних інноваційних технологій при вивченні правознавства. На думку Руслана Васильовича питання впровадження інноваційних технологій в освітній процес вивчається в різних аспектах, проблема застосування інноваційних технологій у навчанні правознавства в умовах фахового коледжу потребує більш детального опрацювання у контексті сучасних освітніх тенденцій.

  • Викладач економічних дисциплін, кандидат економічних наук Вікторія Лаготюк розповіла про сучасні виклики в освітньому процесі, що спонукають систематично удосконалювати власні педагогічні компетентності, у тому числі під час наукової діяльності у закладі фахової передвищої освіти.

  • Олеся Манаїла наголосила на важливості використання комп’ютерно-орієнтованих інтерактивних технологій на заняттях з інформатики та інформаційних технологій. Цьому процесу сприяє модернізація освітньої системи в умовах інтенсивного розвитку соціально-економічних відносин та інформатизації українського суспільства. Завдяки використанню комп’ютерно-орієнтованих інтерактивних технологій відбувається підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, творчого та мобільного фахівця.

  • Викладач Таїсія Столярчук вважає, що в умовах воєнного стану студентам закладів фахової передвищої освіти потрібно переоцінити власне ставлення до фізичної культури та фізичного виховання. Фізична підготовка є не лише складовою фізичного виховання, що полягає у формуванні рухових умінь та навичок людини, але й повинна досягнути значного розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням особливостей професійної діяльності.

  • Наталія Юрценюк поділилась досвідом використання у власній професійній діяльності при викладанні навчальної дисципліни «Фізика та астрономія» цифрових технологій навчання. Також, на думку Наталії Сидорівни найбільш оптимальними в організації освітнього процесу є технології кейс-методів, методу проєктів, розвивальних навчальних ігор і дослідницько–пошукової роботи.

Доповіді, виголошені на конференції, свідчать, що на сьогодні актуальними є питання педагогічної і психологічної компетенцій педагога в менеджменті інновацій, вибору критеріальних ознак педагогічних інновацій для впровадження в практику, модернізації змісту освіти засобами інноваційних підходів до навчання, Web-орієнтованих інформаційно-аналітичних систем як ефективного інструменту технологій дистанційного та змішаного навчання, інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання та інших. Логічним підсумком конференції стало видання електронної збірки тез доповідей.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38