27 Квітня 2020
Працюємо дистанційно…

27 квітня відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» студентами третього курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» економічного відділення денної форми навчання. Майбутні обліковці за допомогою програмного додатку ZOOM в дистанційному режимі успішно захистили курсові роботи, підготувавши ґрунтовні відповіді та презентації за об’єктами дослідження.

Студенти проаналізували особливості обліку грошових коштів, основних засобів, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, власного капіталу, доходів і витрат, фінансових результатів діяльності досліджуваних підприємств. Крім того, комісія у складі Алли Гапей та Галини Лучик відзначила ще й якісне опрацювання нетипових тем курсових робіт, а саме: «Управлінський облік: міжнародний досвід та вітчизняна практика», «Облікова політика підприємства як інструмент системи управління», «Фінансова звітність підприємства за національними та міжнародними стандартами», «Облікова інформація у системі прийняття управлінських рішень»


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss