21 Березня 2020
Освітній процес триває

Освітній процес у Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну триває, незважаючи на карантин. Навчання здійснюється дистанційно з дотриманням визначеного розкладу занять та змісту навчальних програм підготовки молодших спеціалістів.

Сучасні технології дистанційного навчання, впроваджені педагогічним колективом коледжу сприяють якісному навчанню студентів, розширюють їх кругозір, спонукають до активного пізнання нового. Використовуючи різноманітні засоби комунікації та інструментарії викладачі презентують власні навчальні відео, аудіо матеріали, електронні книги та посібники, тестові завдання для контролю знань, проводять інтерактивні лекції, онлайн–трансляції на платформах дистанційного навчання Moodle, SMLS, Microsoft Teams, у створених групах навчання в освітніх соцмережах ClassDojo, Google Classroom, Facebook. Також студентам рекомендується використовувати для навчання безкоштовний доступ до навчальних ресурсів Prometheus, Edera, Coursera та інші. Кожен педагог самостійно визначає найоптимальніший варіант спілкування зі студентами, чіткий дедлайн для виконання завдань. Учасники освітнього процесу – викладачі та студенти в умовах карантину навчились ефективно працювати на відстані, активно розвивають навички дистанційного навчання і самоосвіти, опановують нові інформаційно–комунікаційні технології


Тематичні теги:
Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38