25 Листопада 2020
Атестація 2020

Організація ефективного дистанційного навчання – це новий виклик, який стоїть перед освітою України. Як забезпечити якісне засвоєння навчального матеріалу, сформувати необхідні сучасному студенту компетентності, які методи і форми найкраще використати – ось питання, які сьогодні стоять кожним викладачем. Свій підхід до розв’язання цих проблем продемонстрував викладач інформатики Максим Дереворіз, під час проведення показового заняття «Візуалізація рядів даних. Тренди. Інфографіка».

Протягом лекції студенти виступали не пасивними спостерігачами, а активно комунікували, спільно з викладачем визначали мету та мотивацію своєї навчальної діяльності, опрацьовували новий матеріал та підводили підсумки роботи. Викладач уміло поєднав своє пояснення зі самостійною роботою студентів, вдало використовував можливості програми для організації відеоконференцій zoom. З метою активізації навчальної діяльності студентів викладач використовував різноманітні сучасні методи роботи, відповідно до мети кожного етапу лекції: метод «Вірю» – «не вірю» – на етапі актуалізації знань; аналітичну робота на етапі засвоєння знань; тестування – на етапі перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, залучаючи студентів до підведення підсумків роботи. При проведенні лекції Максим Дереворіз враховував майбутню спеціальність студентів, наголошував на практичній спрямованості матеріалу. Такий підхід до підготовки та проведення лекції дозволив реалізувати завдання сучасної освіти щодо формування таких важливих компететностей як уміння вчитись, самоосвітньої, комунікативної та інформаційної.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss