11 Листопада 2020
Атестація 2020

Сучасна ситуація та тренди в освіті актуалізують використання гнучких моделей освітнього процесу, в якому активно застосовуються й технології дистанційного навчання, адже в умовах карантину важливим є збереження якісної комунікації між викладачем та студентами, постійна мотивація здобувачів освіти та виховання у них логічного професійного мислення. «Розробка конструкторської документації на нову модель одягу» – тема показового лабораторного заняття, яке сьогодні презентувала викладач фахових дисциплін коледжу Тетяна Червінська.

Педагог вдало й вмотивовано використала інтерактивні технології навчання для реалізації поставленої мети – формування в майбутніх модельєрів практичних вмінь у композиційно-конструктивному аналізуванні моделей одягу і набуття практичного досвіду в розробці та оформленні проектної конструкторської документації згідно вимог ЄСКД та умов швейного виробництва.
Індивідуалізований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного викладача і студентів в інтерактивному спілкуванні актуалізувала необхідність свідомого підходу в розробці нових моделей одягу. Реалізована структура лабораторного заняття відповідала його типу, всі компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність.Тетяна Володимирівна акцентувала увагу студентів і на те, що розвиток професійного мислення не обмежується вивченням окремої дисципліни, а полягає в тісному міждисциплінарному зв’язку – саме це дозволяє комплексно обґрунтовувати проектні рішення. Викладач яскраво продемонструвала педагогічну майстерність, володіння програмним матеріалом, методикою формування навиків розробки проектної конструкторської документації


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss