31 Січня 2019
Атестаційна комісія продовжує роботу

30 січня 2019 року Атестаційна комісія Чернівецького коледжу дизайну та економіки ознайомилась із методичними напрацюваннями педагогічних працівників, які атестуються в поточному навчальному році. Як відомо, якість освітнього процесу в будь-якому закладі освіти та результативність повною мірою залежить від педагогів, їх теоретичної підготовки, педагогічної і методичної майстерності. Педагогічна діяльність кожного викладача в нашому навчальному закладі спрямована на всебічний розвиток та удосконалення особистості здобувачів вищої освіти.

Сьогодні комісія мала змогу переглянути нові напрацювання педагогів для забезпечення якісної аудиторної та позааудиторної роботи з навчальних дисциплін – плани-конспекти лекцій, плани семінарських і практичних занять, мультимедійний супровід занять та матеріали для організації самостійної роботи студентів – навчальні підручники та посібники, методичні рекомендації для підготовки до практичних та семінарських занять, матеріали самоконтролю з кожного модуля, індивідуальні завдання, теми творчих робіт тощо. Змістове навантаження представленого навчально-методичного забезпечення дисциплін відтворює логіку формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності через чітке структурування викладачами навчального матеріалу. Представлені напрацювання викладачів продемонстрували високий рівень самоосвітньої роботи педагогів, їх професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної діяльності для забезпечення високої організації освітнього процесу

_DSC0369 _DSC0372 _DSC0374 _DSC0377 _DSC0381 _DSC0390 _DSC0395 _DSC0396 _DSC0398 _DSC0400 _DSC0412 _DSC0414 _DSC0415 _DSC0418 _DSC0419 _DSC0421 _DSC0422 _DSC0425 _DSC0426 _DSC0429 _DSC0433 IMG_9890 IMG_9913


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss