8 Жовтня 2021
Атестація 2022

Сьогодні викладачем географії Богданою Генцар в рамках атестації було проведене показове заняття у формі евристичної лекції на тему: «Загальна характеристика країн Європи». Метою даного заняття було сформувати у студентів знання про склад країн Європи, з’ясувати місце та роль Європи у світі, характерні риси сучасного розвитку господарства, розвинути картографічні навички, критичне мислення.

Під час заняття Богдана Володимирівна використовувала такі прийоми, як «Картографічна дуель», «Рефлексивна мішень», «Мозковий штурм». Для актуалізації опорних знань студентів викладач використала повторення номенклатури з попередніх тем «Політична карта світу» та «Населення світу» у формі усної відповіді з використанням карток, які студенти виймали із «Глобуса запитань».
Вивчення нової теми супроводжувалось мультимедійною презентацією, яка містила послідовно викладений добір різноманітних зображень, анімаційних ефектів та інших елементів. Викладач географії Богдана Генцар легко і вільно оперуючи навчальним матеріалом нової теми розповіла студентам про економіко-географічне положення Європи, склад регіону, особливості демографічних процесів, природні ресурси, особливості господарського комплекс та спеціалізацію даного регіону, секторальну модель економіки країн Європи, особливості Європейського Союзу та Європейську інтеграцію. Узагальнення вивченого матеріалу відбулось у вигляді розгадування ребусу та кросворду, яке студенти виконували із ентузіазмом та захопленням.
Богдана Володимирівна продемонструвала високий рівень підготовленості, вміння систематизувати та аналізувати складні економіко-географічні показники країн Європи, їх політико-економічну взаємодію. Зовнішній вигляд, культура мови, педагогічний такт викладача доповнили позитивні моменти навчального заняття з географії.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38