Відділення

Відділення – це структурний підрозділ коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 здобувачів  освіти за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. У  коледжі можуть бути створені відділення, що об’єднують навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 200 здобувачів  освіти за заочною, дистанційною та/або вечірньою формами здобуття освіти.

Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається на посаду директором коледжу за погодженням із педагогічною радою коледжу з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів відділення. Повноваження завідувача відділення визначається положенням про відділення, що затверджується педагогічною радою коледжу.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss