Історія та сучасність

Чернівецький коледж дизайну та економіки – державний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації системи Міністерства освіти і науки України. Заснований 16 листопада 1940 року постановою Ради народних комісарів УРСР від 16.11.1940 року № 1538 для задоволення потреби в кваліфікованих кадрах для легкої промисловості, особливо Західного регіону, де ця галузь в післявоєнний період тільки починала створюватися. З того часу впродовж десятиріч навчальний заклад готував технологів бавовнопрядіння і бавовноткацтва, швейного та трикотажного виробництва, механіків текстильного устаткування, техніків–плановиків, організаторів виробництва, економістів та ін. Зміна профілів підготовки фахівців декілька разів викликала потребу змінювати назву навчального закладу (текстильний технікум, технікум легкої промисловості, технікум технологій виробництва та економіки). Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.07 № 484 Чернівецький державний технікум технологій виробництва та економіки перейменовано в Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький коледж дизайну та економіки».

Понад 13 тисяч фахівців підготував коледж за роки свого існування. Протягом всього часу коледж завжди був і нині залишається єдиним у Південно–Західному регіоні України вищим професійним навчальним закладом, що забезпечує на терені краю і сусідніх областей оновлення інтелектуальної частини легкої промисловості і споріднених галузей.

Нині коледж – це багатопрофільний навчальний заклад, в якому студенти проходять професійну підготовку за галузями знань: «Управління та адміністрування» (спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування») та «Виробництво та технології» (спеціальність «Технології легкої промисловості»). Більше половини його педагогічного складу – викладачі вищої категорії, мають педагогічне звання «Викладач–методист». В останні роки коледж суттєво обновив склад педагогів. Третина викладачів фахових дисциплін – молоді спеціалісти у віці до 35 років, які озброєні знаннями сучасних найпередовіших технологій, вмінням використовувати інформаційно–комп’ютерні технології. З припливом нових, «свіжих» сил пов’язується подальший стратегічний розвиток коледжу, суттєве підвищення якості освітніх послуг.

Одним із пріоритетних напрямків підвищення фахової підготовки студентів є комп’ютеризація всього навчально–виховного процесу, застосування педагогічних програмованих засобів. Для цього в коледжі створено навчальний комп’ютерний комплекс, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. В результаті коледж одержав доступ до новітньої освітньої технології, що базується на використанні КТ, силами творчих груп викладачів активізував розробку допоміжних програмних засобів. За останні роки в коледжі значно розширено базу електронних навчальних матеріалів, у першу чергу електронних версій підручників і навчальних посібників.

Коледж добився суттєвого рівня фахової підготовки студентів з технологічних спеціальностей. Успішно реалізується науково–методичний проект «Фахівці для підприємств майбутнього». За цим проектом все краще, найсучасніше обладнання та технології, що розроблені в Україні і за рубежем, вивчається в коледжі в першу чергу. Протягом навчальної та виробничої практик на базових підприємствах легкої промисловості майбутні фахівці не лише вивчають, а й набувають навички роботи на новому поколінні швейних і трикотажно–в’язальних машин відомих фірм Німеччини, Італії, Словаччини, Японії.

Отже, в коледжі студент не лише накопичує фундаментальні і фахові знання, що також дуже важливо. Він вчиться самостійно здобувати і використовувати нові знання, виявляти ініціативу, конструктивно діяти, впроваджувати сучасні технології, досягнення комп’ютерних наук.

Молоді дизайнери одягу, з числа студентів коледжу, приймають участь у міжнародних конкурсах «Новий колорит» (м. Мукачево), «Паром» (м. Харків), «Печерські каштани» (м. Київ), виставках студентських робіт – моделей одягу, щорічно в міському художньому музеї, на загальноміських святах і культурних заходах до Дня міста, Петрівському ярмарку, влаштовують покази «Модний проект», «Вишиваний дивотвір», «Весняні коралі», «Образ і стиль», на яких презентують власні колекції моделей одягу. Студентські роботи прикрашають виставкові зали Чернівецьких музеїв та художніх студій. Відкриття таких виставок щоразу збирає багаточисельну зацікавлену молодіжну аудиторію міста, підтверджуючи імідж коледжу як осередку змістовної молодіжної культури.

Нова освітня ситуація, внесла суттєві корективи в пріоритети, зміст і напрямки науково–методичної діяльності педагогічних працівників. Розроблено концепцію і програму духовно–креативного розвитку викладача, які лягли в основу нової персоніфікованої системи самоосвітньої роботи педагогів. Свідченням освітньо–педагогічних змін, які відбуваються в коледжі, стали науково–практичні конференції і семінари викладацького складу з проблем впровадження найновітніших освітніх технологій з використанням досягнень комп’ютерних наук, діагностики навчальних досягнень студентів, евристичного навчання, методологій педагогічної майстерності та ін.

Тенденція посилення впливу педагогічної науки на навчально–виховний процес позитивно позначилась на роботі експериментальних новацій, відображається в творчих звітах викладачів, які атестуються, майстер–класах викладачів–методистів, презентаціях власних технологічних моделей занять. Традиційними стали щорічні виставки «Зернини педагогічного досвіду», тижні ініціативи й творчості молодих викладачів «Праця, яка переростає у творчість», панорами творчих занять, де викладачі презентують авторські підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, методичні розробки, авторські навчальні програми тощо.

В коледжі удосконалено процедуру внутрішнього моніторингу якості навчання шляхом залучення студентства до оцінювання якості освітніх послуг (анкетування «Викладач очима студентів»).

Коледж багато років розвивав творчі відносини з інженерною школою одягу (м. Санкт–Петербург), Краківською академією мистецтв (Польща), Львівською академією мистецтв.

Маємо певні здобутки в пропагандистсько–освітній та науково–видавничій діяльності. Лише за останні роки видруковано матеріали шести науково–практичних конференцій і семінарів, дві брошури про досвід роботи викладачів. Більше половини педагогічного складу стали авторами науково–методичних статей, опублікованих у Всеукраїнській і крайовій педагогічній періодиці. Для внутрішнього використання налагоджено видання науково–методичних журналів «Педагогічні інновації», «Педагогічний пошук», «Куратор студентської групи», науково–популярного журналу для студентів «Еврика».

Організація студентського життя й виховання набули рис індивідуального, проблемного, творчого процесу і здійснюються за найактивнішої участі самих студентів. В коледжі діють Рада студентських лідерів, студентський парламент, методоб’єднання наставників–кураторів студентських груп. Студентські лідери представляють коледж у Чернівецькому міському студентському парламенті та Студентській Раді Буковини.

Одним із пріоритетних напрямків їхньої діяльності, а також громадських організацій, всіх структурних підрозділів закладу є розвиток духовності, культури, формування у молоді громадсько–патріотичної свідомості, здорового способу життя. Традицією стало проведення зустрічей керівного складу коледжу зі студентами з питань якісного навчання, дисципліни, етики спілкування. До більшості «червоних» дат календаря, а також до Дня знань, Дня працівника освіти, Дня студента та інших, прив’язуються фестивалі, конкурси.

З метою допомогти студентам змістовно проводити своє дозвілля у коледжі працюють спортивні секції, дизайн–студія «ШедЕврика», студентське модельне агентство «Рута», студентське конструкторське бюро, клуби КВК, «Співрозмовник», волонтерський клуб «Подаруй тепло». Систематично організовуються туристичні походи, екскурсії, дні здоров’я, спортивні турніри, спартакіади тощо. Неодноразово студенти коледжу виборювали призові місця у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика, Всеукраїнському конкурсі «Молода економіка», загальноміському конкурсі «Студент року», на фестивалі «Студентська республіка», ставали призерами обласних змагань з волейболу, тенісу, легкої атлетики. Найкращі студенти стають стипендіатами іменних академічних стипендій Президента України, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької міської ради.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss