13 Жовтня 2021
Атестація 2022

13 жовтня в рамках проходження атестації відбулося показове заняття викладача економічних дисциплін, кандидата економічних наук, – Наталії Стахової у формі мультимедійної тематичної лекції із дедуктивним методом викладання на тему: «Інвестиційні ресурси та інноваційні процеси».

Метою заняття було сформувати у студентів сукупність знань і навичок з питань інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств.

Лекція була розроблена в результаті потужної дослідницької роботи зі здійснення аналізу визначень понять «інвестиція» та «інновація», здійснення їх класифікації та визначення джерел фінансування. Викладач при цьому використовувала такі загальнонаукові методи як аналіз, узагальнення, конкретизація. В ході заняття Наталя Петрівна опиралася виключно на норми чинних законодавчих актів та вміло оперувала економічною термінологією. Викладений матеріал базувався на офіційних статистичних джерелах та поданий у вигляді таблиць, діаграм, графіків, що відображалися на мультимедійній дошці. Наталя Петрівна акцентувала увагу студентів на темпах росту та приросту різних видів інвестицій в Україну, ознайомила із міжнародними бізнесовими рейтингами, на які опираються інвестори у прийнятті фінансових рішень, найбільшими країнами-інвесторами України та Чернівецької області та з можливостями, що відкривають програми співробітництва з міжнародними організаціями. Студентам було цікаво дізнатися про найбільш пріоритетні сфери для інвестування, про підприємства з іноземним капіталом, що функціонують у Чернівецькій області, про спеціальні економічні зони у країнах світу та України. Наостанок було визначено основні напрямки науково-технічного прогресу на сучасному етапі та головні проблеми інноваційного розвитку підприємств в Україні.

Атестаційна комісія відмітила глибину та науковість викладеного матеріалу, його актуальність, вміння викладачем доступно подати інформацію та вміло її візуалізувати, акцентувати увагу на ключових елементах.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss