29 Квітня 2024
Відбувся захист курсових робіт

На економічному відділенні Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну днями відбувся захист курсових робіт.

Студенти третього курсу спеціальності «Облік і оподаткування» представили курсові роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» (керівник Наталка Кучінік), студенти другого та третього курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» представили курсові роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» (керівник Світлана Душенко).

🎓Доповіді студентів відрізнялись логічністю, послідовністю, аргументованістю та грамотним викладенням матеріалу. Комісія у складі викладачів обліково-фінансових дисциплін Наталки Кучінік, Світлани Душенко та директора коледжу Алли Гапей, відмітили високу якість виконання курсових робіт, їх актуальність, змістовність та практикоорієнтованість.

👥 За результатами проведених ґрунтовних досліджень при виконанні курсових робіт, враховуючи їх дослідницький характер, комісією рекомендовано студентам Болбоки Владиславу, Іфтімічук Христині, Кушнір Анастасії, Топорковій Анастасії, Унгуряну Віталію подати матеріали для участі в науково–практичних конференціях.

🗓️Курсова робота є одним з найважливіших видів самостійної роботи студентів, де під керівництвом викладача вони опановують методи наукових досліджень та набувають вміння здійснення наукової діяльності.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38