23 Жовтня 2020
Соціологія релігії

23 жовтня викладачем історії та соціології Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну Галиною Андросовою було проведено показове заняття «Соціологія релігії» в рамках чергової атестації.

Проблемна онлайн лекція надала можливість студентам групи 3-072 навчитися пізнавати світ і суспільство, ставити запитання, самостійно шукати та знаходити відповіді. Під час проведення заняття викладач-методист актуалізувала пізнавальну діяльність студентів, нею були використані такі методи як: фронтальне опитування, евристична бесіда, проблемна розповідь, групова робота. Представлена студентами П. Довгим, О. Кухарчуком, Є. Лесніковою, В. Харабарою презентація «Сучасний релігійний стан в Україні» була цікавою та змістовною. Молодь довела, що має навички пошуку інформації у всесвітній мережі, вміння її аналізувати і критично осмислювати, ефективно працювати в команді. На етапі узагальнення знань, умінь і навичок студенти групи прийняли участь в грі «Хто швидше?», де продемонстрували те, що вони засвоїли базові поняття з теми: «Соціологія релігії», орієнтуються в сучасній релігійній ситуації в Україні, поглибили життєву та соціальну компетентності. Реалізація діяльнісного підходу у вивчені соціології сприяло тому, що на занятті була досягнута поставлена навчальна, освітня, розвивальна та виховна мети


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss