Циклова комісія обліково–фінансових дисциплін

Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін у своїй роботі спирається на законодавчу базу, нормативні стандарти освіти, Положення Концепції розвитку економічної освіти в Україні

 

«ВИЖИВАЄ НЕ СИЛЬНІШИЙ І НЕ РОЗУМНІШИЙ, А ТОЙ, ХТО НАЙКРАЩЕ РЕАГУЄ НА ЗМІНИ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ» (Гордон Драйден)

44763658_1910975375878230_7945690322233720832_n     47191741_1929741594001608_7974612395781783552_n     44740926_1911759975799770_1662492908688769024_n     16602153_1635292073446563_2970264549090566267_o

44530645_1910502272592207_4961879144729149440_n     44779473_1911216699187431_1283515323886075904_n     44821265_1912234939085607_6101078989034487808_n     44958804_1913797068929394_1869464363320999936_n

44922879_1912250605750707_8566689219676733440_n     44870351_1912363542406080_7372464114095882240_n     45799745_1917894155186352_8179389616046997504_n     48982000_1943022189340215_1402216662190522368_n

Основні напрямки діяльності циклової комісії:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, її контроль у відповідності до стандартів вищої освіти;

 • забезпечення наукового, методичного, педагогічного розвитку членів комісії;

 • впровадження дистанційного навчання, забезпечення його наочності;

 • цифровізація як ключовий тренд розвитку економічних і обліково-фінансових дисциплін при дистанційній формі навчання;

 • створення навчально-методичної бази для проведення занять в умовах дистанційного навчання;

 • формування ключових компетентностей студентів;

 • інтеграція міждисциплінарних зв’язків;

 • розробка і впровадження інноваційних підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців, застосування новітніх інформативних технологій;

 • поглиблення практичної направленості навчання;

 • створення навчально-методичних і контролюючих комплексів, у тому числі комплексу самостійної роботи студентів;

 • підвищення педагогічної майстерності, наставництво, обмін досвідом роботи;

 • реалізація наукового потенціалу; розвиток творчих здібностей викладачів і студентів;

 • всебічна профорієнтаційна робота;

 • виховна направленість навчання, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між викладачами і студентами.

Склад циклової комісії:

 • Гапей А.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Гроші та кредит»);

 • Душенко С.А., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Фінанси», «Податкова система», «Оподаткування суб’єктів підприємництва»);

 • Кисилиця Н.М., спеціаліст першої категорії («Фінанси», «Податкова система»);

 • Кучінік Н.І., спеціаліст першої категорії («Бухгалтерський облік», «Аудит», «Облік і оподаткування», «Казначейська справа», «Фінансовий облік»)

 • Лучик Г.М., спеціаліст(«Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Фінансовий облік», «Облік і звітність у бюджетних установах», «Казначейська справа», «Облік на підприємствах малого бізнесу);

 • Махній Т.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист («Економічний аналіз», «Економіка, організація і планування виробництва», «Маркетинг та менеджмент»);

 • Потаніна А.Т., спеціаліст першої категорії («Політична економія», «Економічна теорія», «Економіка», «Бюджетна система», «Фінанси підприємства»);

 • Семенюк Ю.В., спеціаліст другої категорії («Фінанси підприємства», «Страхові послуги», «Навчальна практика з страхових послуг»);

 • Стахова Н.П., к.е.н., спеціаліст вищої категорії («Економіка, організація і планування виробництва», «Економіка підприємства»);

 • Чепишко А.О., спеціаліст першої категорії («Банківські операції», «Економіка підприємства», «Оподаткування суб’єктів підприємництва»).

Напрямки реалізації творчого потенціалу викладачів:

 • Засідання циклової комісії з розгляду проблем дистанційного навчання.

 • Створення поурочних мультимедійних презентацій з навчальних дисциплін циклу.

 • Підтримання навчального середовища викладача на Google Drive.

 • Використання платформи Google Classroom для організації дистанційного вивчення навчальних курсів.

 • Підвищення кваліфікації. Участь у конференціях, курсах, вебінарах з професійного  розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства.

 •  Обмін досвідом використання освітніх online-сервісів при дистанційному викладанні фінансово-економічних дисциплін.

 • Публікації в збірниках  обласного методичного об’єднання фінансово-економічних  дисциплін «Антологія актуальних проблем економіки»,  «Дистанційна освіта: здобутки та виклики».

 • Комплексні олімпіади за фахом з навчальних дисциплін, що виносяться на державні екзамени.

 • Заходи до Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week), Всесвітнього дня заощаджень та з підвищення фінансової грамотності.

 • Участь у конференціях «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи».

 • Заходи, присвячені «Дню науки», випуск наукових альманахів, збірників наукових статей.

 • Організація і проведення Днів циклової комісії.

 • Впровадження сучасних ігрових технологій навчання: економічні реаліті-квести,  інтерактивні ігри.

 • Виставки інноваційно-педагогічних, методичних напрацювань; випуск корпоративних збірників.

 

 

 

 

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss