Дистанційне навчання в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький коледж дизайну та економіки» повідомляє під час карантину продовжує освітній процес,  навчання здійснюється дистанційно з дотриманням визначеного розкладу занять та змісту навчальних програм підготовки молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів). Сучасні технології дистанційного навчання, впроваджені педагогічним колективом коледжу сприяють якісному навчанню студентів, розширюють їх кругозір, спонукають до активного пізнання нового. Використовуючи різноманітні засоби комунікації та інструментарії викладачі презентують власні навчальні відео, аудіо матеріали, електронні книги та посібники, проводять інтерактивні лекції, онлайн–трансляції на платформах дистанційного навчання Moodle, SMLS, Microsoft Teams, у створених групах навчання в освітніх соцмережах ClassDojo, Google Classroom, Facebook. Також студентам рекомендується використовувати для навчання безкоштовний доступ до навчальних ресурсів Prometheus, Edera, Coursera та інші. Кожен педагог самостійно визначає найоптимальніший варіант спілкування зі студентами, чіткий дедлайн для виконання завдань. Учасники освітнього процесу – викладачі та студенти в умовах карантину ефективно працюють на відстані, активно розвивають навички дистанційного навчання і самоосвіти, опановують нові інформаційно–комунікаційні технології. Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається систематично в режимі онлайн, шляхом перевірки практичних і лабораторних робіт, які студенти надсилають викладачам, також часто використовуються тестові завдання для контролю знань. Згідно Графіка освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік в режимі онлайн також відбуваються захисти курсових проектів і робіт та екзаменаційна сесія для студентів денної та заочної форми навчання.

 

Нормативне забезпечення дистанційного навчання:

  1. Наказ «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»

  2. Положення про дистанційне навчання

  3. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

  4. Наказ «Про змішану форму навчання на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»

  5. Графік змішаної форми навчання на період з 09.02. по 26.04. 2021 року для студентів денної форми навчання у другому семестрі 2020/2021 навчального року

  6. Наказ «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу»

 

 

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss