29 Січня 2021
Атестація здобувачів освіти 2021

У період з 28 по 29 січня у Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну проведено атестацію здобувачів освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. Екзаменаційна комісія під головуванням начальника відділення «Шевченківське» Чернівецької філії АТ КБ «Приватбанк» Наталії Гуцул встановила відповідність результатів навчання здобувачів освіти вимогам освітньо-професійної програми та вимогам програми кваліфікаційного екзамену.

Під час Комплексного екзамену за фахом розглядалися питання передбачені програмою та освітньо–кваліфікаційними вимогами підготовки молодших спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування і стосувалися функціонування фінансів, податкової і бюджетної системи, проведення банківських операцій та здійснення бухгалтерського обліку та звітності у комерційних банках. При виконанні тестової частини та вирішенні практичних завдань студенти продемонстрували достатній рівень знань, умінь, навичок і професійних компетентностей, набутих в процесі навчання. Підводячи підсумки, Наталія Гуцул відзначила, що атестація відбулася на високому науково-методичному та організаційному рівні, засвідчила готовність закладу освіти повною мірою здійснювати фахову підготовку молодших спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування.

Педагогічний колектив вітає студентів з успішною атестацією та бажає втілити отримані в коледжі знання в своїй професійній діяльності!


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss