1 Грудня 2021
Атестація 2022

1 грудня 2021 року в рамках атестації викладачем психології Іриною Горожанською було проведене показове заняття у формі лекції з елементами дискусії на тему: «Уява як пізнавальний психічний процес» в академічній групі студентів другого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

На початку заняття викладач визначила його мету: формування у студентів розуміння понять «уява», «функції уяви», «різновиди уяви»; ознайомлення з характерними рисами та прийомами створення образів уяви; сприяння розвитку уяви і креативності; розвиток навичок творчого мислення, тісно пов’язаного з уявою, формування здатності спрямування власної уяви на постановку і досягнення мети задля мобілізації внутрішньої сили, розвиток власної уяви для вирішення нестандартних особистісних та професійних ситуацій, а також виховання у молодого покоління психологічної культури особистості. З метою мотивації і активізації навчальної та пізнавальної діяльності студентів під час вивчення нової теми, Іриною Горожанською були висвітлені життєві історії всесвітньо відомих людей, у яких мрії стали поштовхом для їх творчої діяльності. Були наведені статистичні дані топ-10 навичок у 2025 році, серед яких 5 місце посідає креативність і оригінальність, неможливих без уяви.

Вивчення нової теми супроводжувалось мультимедійною презентацією, яка містила послідовно викладений матеріал, доповнений фотоматеріалами. Задля поглиблення знань і зацікавленості студентів викладачкою був продемонстрований анімований відеоматеріал на тему: «Прийоми створення образів уяви». Завершилось заняття командною грою зі студентами на розвиток уяви і креативності «Незвичайне застосування звичайних речей», у якій гравці віднайшли безліч застосувань звичайним побутовим речам, докладаючи неабиякий творчий потенціал. Висновку всі учасники освітнього процесу дійшли спільно: якщо ви можете це уявити, тоді ви можете це зробити!

Атестаційна комісія відмітила, що Ірина Горожанська має високий рівень знань з дисципліни, яку викладає. Заняття було проведено в легкій і невимушеній атмосфері. Зовнішній вигляд, культура мови, педагогічний такт та психологічна культура викладачки доповнили позитивні моменти навчального заняття з психології.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss