4 Листопада 2020
Атестація 2020

Показове відкрите заняття – це методичний захід, під час якого відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики. У своєрідній школі кращого досвіду були присутні сьогодні члени атестаційної комісії, долучившись на платформі Zoom до інтерактивної лекції-візуалізації викладача фахових дисциплін Лілії Навольської на тему «Моделювання деталей конструкції одягу», яка передбачена в програмі навчального курсу «Основи САПР технологічних процесів швейних виробів».

Використовуючи можливості систем автоматизованого проектування при моделюванні деталей конструкції одягу та принципи внесення модельних змін на основі комплексу засобів системи моделювання в підсистемах «Дизайн» та «Конструктор» САПР «Julivi», Лілія Навольська забезпечила студентам–модельєрам перетворення усної інформації у візуальну форму технічними засобами навчання. До слова сказати, коледж використовує в освітньому процесі ліцензійну версію зазначеного програмного забезпечення. Презентуючи новації сучасного моделювання одягу, демонструючи слайд- та відеоматеріали викладач включила студентів в активну пізнавальну діяльність, аргументувала пріоритетність комп’ютерного проектування одягу. Коментуючи етапи моделювання, Лілія Навольська формувала у студентів розуміння чіткості, точності та доцільності внесених змін, спонукала до художньо-естетичної творчості при створенні модельних конструкцій одягу.

Підбиваючи підсумки заняття, члени атестаційної комісії відмітили інноваційний характер лекції–візуалізації. Обраний викладачем Лілією Навольською тип лекції сприяв навчанню студентів перетворювати усну й письмову інформацію у візуальну форму, що завдяки систематизації й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів змісту навчання формує у них професійне мислення.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38