27 Квітня 2021
Відбувся захист курсових робіт

Сьогодні відбувся захист курсових робіт студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з курсу «Фінанси». Комісія у складі викладачів фінансових дисциплін Алли Гапей та Світлани Душенко високо оцінили курсові роботи, які мають практичне спрямування і базуються на дослідженні та аналізі сфер та ланок національної фінансової системи.

Студентами продемонстровано глибокі знання фахової дисципліни, вміння проводити ґрунтовний аналіз, робити аналітичні висновки, відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки, виявляти проблеми та надавати пропозиції і рекомендації щодо удосконалення функціонування фінансів на макро- та мікрорівнях. Написання та захист курсових робіт є ще одним кроком до становлення майбутніх фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38