Політика у сфері якості освіти

МІСІЯ

ГОЛОВНА МЕТА

Надання якісної освіти, підготовка конкурентоспроможних фахівців, трансфер нових знань та новітніх технологій, упровадження у практику результатів наукових досліджень, технічних, технологічних та проектно-конструкторських розробок.

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ:

  1. Постійний розвиток та вдосконалення освітніх послуг;

  2. Систематичний аналіз вимог і очікувань усіх зацікавлених сторін та їхнього задоволення послугами, які надає коледж;

  3. Забезпечення ефективної та результативної співпраці з усіма зацікавленими сторонами у процесі формування і реалізації освітніх програм та здійснення освітньої діяльності;

  4. Забезпечення ефективного та неперервного удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти;

  5. Забезпечення розуміння працівниками політики та цілей в сфері якості, а також їхньої ролі в досягненні необхідного рівня виконуваних робіт і послуг, регулярне навчання та підвищення компетентності працівників;

  6. Постійне впровадження передового досвіду освітньої діяльності, оновлення освітньої матеріально-технічної бази;

  7. Створення в коледжі сприятливих умов для розвитку творчої співпраці педагогічних працівників та студентів;

  8. Забезпечення прозорого процесу інформування про діяльність коледжу  усіх зацікавлених сторін;

  9. Впровадження самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях діяльності коледжу.

Керівництво коледжу забезпечує розуміння і підтримку всіма працівниками цієї Політики у сфері якості, важливості її ефективної реалізації і несе повну відповідальність за ефективне, результативне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38