Психологічний гурток

Ірина Горожанська, практичний психолог: «Проблема розвитку рівня психологічної культури молодої людини в наш час набуває особливого значення. Необхідність базових знань з практичної психології для студентів досить актуальна як у коледжі, так і в житті. Сучасна педагогіка свідчить, що студентську молодь цікавить розуміння своєї особистості, усвідомлення своєї значимості у соціальному оточенні, вміння керувати своїми емоціями. Студенти під керівництвом практичного психолога на гурткових заняттях матимуть змогу отримати теоретичні основи психологічних знань з психології особистості (темперамент, акцентуації характеру тощо); психології самооцінки, спілкування, а також вивчити природу таких психічних процесів як мислення, пам’ять, увага, уява, інтереси, здібності, пізнати особливості розвитку власної індивідуальності. Це надасть їм можливість самовдосконалюватися, працювати над собою, керувати своєю поведінкою, емоціями та свідомо готуватися до самостійного життя. У роботі гуртка використовуватимуться різні форми і методи інноваційних технологій психологічного впливу на особистість студента: тренінги, психологічні практикуми, заняття з елементами арт–терапії тощо»

 

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss