Предметна (циклова) комісія філологічних дисциплін

Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови…

Максим Рильський

Професійна діяльність циклової комісії філологічних дисциплін спрямована на забезпечення якісної мовно-комунікативної підготовки майбутніх фахівців з дисциплін циклу.

Методична проблема, над якою працюють викладачі комісії – «Формування та імплементація ключових компетентностей, як ціннісних орієнтирів освітнього процесу в період модернізації та глобалізації української освіти».

До складу комісії входять висококваліфіковані викладачі, які оперують сучасними педагогічними технологіями і засобами навчання, володіють цінним релевантним досвідом та навичками роботи в освітньому просторі української та іноземної філології.

Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін здійснюють підготовку  спеціалістів з таких дисциплін:

  • українська мова (українська мова за професійним спрямуванням);

  • українська література;

  • зарубіжна література;

  • іноземна мова (іноземна мова за професійним спрямуванням).

Навчально-методична діяльність комісії має на меті  підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно–орієнтованого навчання, збереження самобутніх традицій, любові до рідної мови, до своєї країни, а також сприяє популяризації іноземних мов серед молоді з метою формування спеціалізованої компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Викладачами  комісії  створюються необхідні умови для всебічного розвитку  студента, його духовного піднесення, формування мислячої, творчої, інтелектуально багатої особистості.

Для кращого засвоєння матеріалу, поглиблення вмінь, навиків та знань студентів викладачі використовують технології проблемного та проектного навчання, технології формування критичного та креативного мислення, ігрові технології які навчають студентів аналізувати та зіставляти мовні явища, слідкувати за культурою мовлення.

Викладачі комісії активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень та рівень педагогічної майстерності шляхом самоосвіти (освітня платформа Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ «На Урок», міжнародно-освітній центр Пірсон, програма підвищення кваліфікації «Англійська мова і література» ЧНУ ім. Юрія Федьковича, видавництво Генеза, організація HundrEd та ін.)

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38