Звіт про фінансову діяльність

Фінансова звітність за 2023 рік

 

Фінансова звітність за 2022 рік

 

Фінансова звітність за 2021 рік

 

Фінансова звітність за 2020 рік

 

Архів звітних матеріалів за попередні роки

Пояснювальна записка за 1 квартал (місцевий)

Пояснювальна записка за 1 квартал (державний)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (місцевий)

Баланс на 1 квітня (Форма 1-дс) (державний)

Баланс на 1 квітня (Форма 1-дс) (місцевий)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2м)

Звіт про фінансові результати (Форма 2-дс) (державний)

Звіт про фінансові результати (Форма 2-дс) (місцевий)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (Форма 4-1д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (Форма 4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Форма № 4-2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Форма № 4-2м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м)

Фінансовий звіт про діяльність Чернівецького коледжу дизайну та економіки за 2017 рік

Додаток 1. Баланс на 1 січня 2017 р.

Додаток 2. Звіт про результати фінансової діяльності за 2016 рік

Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2016 р.

Додаток 4. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 р.

Додаток 5. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2016 р.

Додаток 6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2016 р.

Додаток 10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2017 р. (за загальним фондом)

Додаток 10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2017 р. (за спеціальним фондом)

Додаток 14. Пояснювальна записка до квартального фінансового звіту за 2016 рік

Додаток 15. Звіт про рух необоротних активів на 1 січня 2017 р.

Додаток 16. Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування на 1 січня 2017 р.

Додаток 17. Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей за 2016 р.

Додаток 18. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 січня 2017 р.

Додаток 19. Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання на 1 січня 2017 р.

Додаток 20. Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках станом на 1 січня 2017 р.

Додаток 21. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2017 р.

Додаток 22. Реєстр про залишки коштів державного та спеціального фондів державного бюджету станом на 1 січня 2017 р.

Додаток 27. Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами, станом на 1 січня 2017 р.

Додаток 30. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень за 2016 рік

Додаток 33. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 1 січня 2017 року

Додаток 1. Баланс на 1 січня 2016 р.

Додаток 2. Звіт про результати фінансової діяльності за 2015 рік

Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2015 р.

Додаток 4. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 р.

Додаток 5. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2015 р.

Додаток 6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2015 р.

Додаток 10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2016 р. (за загальним фондом)

Додаток 10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2016 р. (за спеціальним фондом)

Додаток 14. Пояснювальна записка до квартального фінансового звіту за 2015 рік

Додаток 15. Звіт про рух необоротних активів на 1 січня 2016 р.

Додаток 16. Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування на 1 січня 2016 р.

Додаток 17. Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей за 2015 р.

Додаток 18. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 січня 2016 р.

Додаток 19. Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання на 1 січня 2016 р.

Додаток 20. Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках станом на 1 січня 2016 р.

Додаток 21. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2016 р.

Додаток 22. Реєстр про залишки коштів державного та спеціального фондів державного бюджету станом на 1 січня 2016 р.

Додаток 30. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень за 2015 рік

Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss