25 Листопада 2020
Відбувся захист курсових робіт

Курсова робота з навчальної дисципліни «Банківські операції» є невід’ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Науковий рівень навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень були продемонстровані в процесі захисту курсових робіт, який відбувся сьогодні онлайн.

Комісія у складі викладачів Анни Чепишко та Алли Гапей оцінила рівень сформованості загальних (ключових) та професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу. Відмінне вміння  синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем показали студенти Єлизавета Самараш, Олександра Ванзуряк, Марія Драганюк, Василь Купровський та Єлизавета Леснікова


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38