26 Квітня 2021
Майбутні фахівці з обліку та оподаткування захистили курсові роботи

Сьогодні відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік», в них розкрито особливості організації та ведення обліку активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, власного капіталу, формування фінансових результатів діяльності підприємства та методики складання фінансової звітності.

Комісія у складі викладачів фахових дисциплін Алли Гапей та Наталки Кучінік відмітила високий рівень виконання курсових робіт. При їх написанні студенти третього курсу економічного відділення спеціальності «Облік і оподаткування» особливу увагу приділили веденню не лише фінансового, але й податкового та управлінського обліку. Майбутні фахівці, презентуючи курсові проекти, робили висновки, щодо відповідності ведення обліку на досліджуваних підприємствах чинним нормам законодавства, визначали проблеми та пропонували шляхи їх вирішення.

Студенти успішно захистили курсові роботи, продемонструвавши достатній рівень володіння матеріалом, з чим їх і вітаємо!


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38