23 Квітня 2020
Екзаменаційна сесія триває…

Цього разу студенти третього курсу спеціальності «Технології легкої промисловості» складали фаховий іспит з французької та німецької мови професійного спрямування. Онлайн простором для проведення екзамену стали платформа Zoom та Viber.

Іспит з німецької мови проходив у два етапи: письмова частина (граматичний аспект та переклад автентичного тексту) і усна частина (розкриття теми фахового спрямування). На виконання завдань першого етапу студенти мали 40 хвилин, а потім надсилали свої письмові відповіді викладачеві на перевірку та переходили безпосередньо до усної частини. По завершенню кожного з етапів студенти отримували додаткові індивідуальні запитання від викладача.

Студенти-франкомовці складали фаховий екзамен у творчому форматі. І граматичне і фахове питання екзаменаційного білета вони захищали під час вільної комунікації в мережі, використовуючи заздалегідь підготовлені матеріали в електронному вигляді (Power Point, Slide show тощо). Також, для перевірки питання граматичного аспекту активно використовувся chat box, в якому викладач міг оцінити практичні навички застосування граматики на прикладі цілеспрямованих завдань в реальному часі


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38