23 Листопада 2021
Атестація 2022

Сьогодні відбулось показове практичне заняття викладача фахових дисциплін Анни Молофій з навчальної дисципліни «Основи креслення» на тему «Перетин геометричних тіл проекційними площинами» (виконання графічних завдань). Метою заняття було вивчення теоретичних основ утворення та принципів побудови перерізів фігур, формування практичних навичок з послідовності оформлення кресленика, умінь із виконання графічних прийомів та розвитку просторового мислення.

Аналітичний метод навчання, застосований Анною Іллівною, дав можливість студентам осмислено сприйняти нові знання. Викладач вдало розділила інформацію на окремі елементи, що допомогло студентам логічно оволодіти новими графічними уміннями та розвинути просторове мислення шляхом читання креслень. На початку заняття Анна Молофій обґрунтувала актуальність теми, акцентувавши увагу на застосуванні набутих навиків при вивченні фахових дисциплін, оскільки вивчення даної теми дозволяє сформувати розуміння принципів побудови окремих елементів креслення, сприяє розвитку просторового мислення та вмінню критично аналізувати різні методи формоутворення.

Презентований на занятті матеріал супроводжувався рисунками, ілюстраціями та зразками послідовності виконання графічної роботи, що демонструвалися на мультимедійній дошці.

Атестаційна комісія відмітила успішне вирішення Анною Молофій професійно–педагогічних завдань, вміння викладача комплексно і ефективно застосовувати класичні та інтерактивні методи навчання


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38