9 Грудня 2020
Атестація 2020

9 грудня викладачем німецької мови Альоною Корецькою було проведено показове заняття «Успішні світові та вітчизняні стартапи». Метою проведення заняття було імплементація ключових умінь та навичок володіння іноземною мовою професійного спрямування, формування професійних якостей майбутнього фахівця, актуалізація міжпредметних зв’язків, інтенсифікація здобутих знань на практиці, реалізація інтегрованих змістовних ліній розгортання навчального процесу з вивчення німецької мови за професійним спрямуванням.

Позитивне враження справили наступні аспекти організації та проведення показового заняття: педагогічна доцільність вибору методів навчання, використання прийомів, що забезпечують активізацію групи та окремої особистості, розвиток критичного мислення слухачів, здійснення диференційованого підходу до групи, вміння володіти аудиторією, шляхи виходу із проблемних ситуацій; системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість і ефективність наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки.
Основними формами роботи під час проведення заняття були проектні технології та комунікативно–діяльнісна інтеракція, що дозволило повноцінно реалізувати комунікативний підхід в навчанні іноземної мови. Показове заняття було проведено на високому методичному рівні і відповідає основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

facebook rss