15 Листопада 2016
Вивчаємо професійну діяльність педагогічних працівників

15 листопада 2016 року викладач фінансового обліку Наталка Іванівна Кучінік  презентувала сучасне, якісне та педагогічно досконале показове заняття на тему: «Допомога з тимчасової втрати працездатності».

На занятті було розглянуто актуальні питання нарахування з різних видів тимчасової непрацездатності, підстав їх оплати та документальне оформлення. Заняття побудовано і проведено методично грамотно, доцільно використані міжпредметні зв’язки, нормативні документи, тематична мультимедійна презентація. На базі бухгалтерської програми «Парус» Наталкою Іванівною продемонстровано нарахування та облік лікарняних і декретних виплат.

Чітка організація, вміле подання нового матеріалу, алгоритму практичних завдань, висока етична культура мовлення і поведінки створили заняття, презентоване Наталкою Іванівною, наповненим навчальним, виховним і розвивальним змістом. Продемонстроване заняття підтвердило професійність та високий рівень педагогічної майстерності викладача Кучінік Наталки Іванівни, яка володіє широким спектром стратегій навчання і вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї.

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38