12 Грудня 2017
Відбувся Всеукраїнський урок «Права людини»

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права» за № 579-р від 23 серпня 2017 року в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та економіки» завідувачем відділення, викладачем правових дисциплін Русланом Кучініком було проведено Всеукраїнський урок «Права людини». Метою заняття було поглибити та розширити знання студентів про права людини, ознайомити присутніх із Загальною декларацією прав людини 1948 року, яка визначила основні міжнародно – правові стандарти прав людини.
Як зазначив Руслан Васильович, 10 грудня святкують Міжнародний день прав людини, який було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.
У Загальній декларації прав людини задекларовано наступні основоположні принципи: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства і торгівлі людьми; заборона катувань або жорстокого поводження; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили кримінального закону; право на свободу пересувань та вибір місця проживання; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.
Із зацікавленістю студенти переглянули відеофільм про історію розвитку прав людини протягом різних історичних епох.
В кінці заняття студенти разом з викладачем провели порівняльну характеристику норм Загальної декларації прав людини 1948 року та Розділу II Права, свободи та обов’язки людини і громадянина Конституції України 1996 року.
Проведення такого роду навчальних занять сприяє вихованню правомірної поведінки студентів, виховує у них повагу та необхідність дотримання законів, прав та обов’язків людини.

38C86C46-8F55-45E2-9B8B-CE3439E2460D 488BACD1-4B2C-4515-B9CA-8F5BE4628138 72437A70-68C3-42C8-A023-54E04A258F35 8B81276B-E3D6-4EFA-8704-AD21EBE9BE23 10681438-3DDE-4945-A46C-349A7667FD8B DAFE6A3A-9054-4128-B238-EED2E5C78A34 63380E8E-6DD6-4557-B015-5718894E23D0 B56AA33B-A0AD-4AFF-8154-D0095C7FBB5E 87B9BF92-F067-417D-9D6D-0CDBC5DAAD07


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38