25 Січня 2018
Відбулася Педагогічна конференція

Сучасні інновації в освіті позитивно впливають на цілеспрямований процес змін в організації навчання й виховання успішних фахівців. Для своєчасної адаптації освітнього процесу до нових вимог суспільства, заклади освіти повинні сприяти педагогічним інноваціям та успішно реалізовувати нововведення. Саме з такою метою 25 січня 2018 року в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки відбулась V Педагогічна конференція на тему «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи». Дискусійна панель конференції стосувалась висвітлення результатів роботи та досвіду педагогічних працівників. Головними критеріями передового педагогічного досвіду були актуальність, новизна, результативність, раціональність, та перспективність.

Викладачі коледжу – учасники конференції успішно презентували сучасні проекти з новітньої організації особистісно-орієнтованого навчання, поділились практикою використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін та організації самостійної роботи студентів, представили досвід застосування інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативних компетентностей студентів. Наведені приклади активізації пізнавальної діяльності студентів та візуалізації навчальної інформації в процесі безпосередньої професійної взаємодії сприяють позитивній реалізації успішного навчання.

Презентований на V Педагогічній конференції процес оновлення, внесення нових елементів індивідуального стилю діяльності педагогів у традиційну систему освітньої практики Чернівецького коледжу дизайну та економіки, підтверджує високий рівень педагогічної творчості, педагогічне винахідництво, що спрямоване на формування творчої особистості й проявляється в чіткому визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання.

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38