31 Січня 2018
Сьогодні завершила роботу екзаменаційна комісія по прийому комплексного екзамену за фахом спеціальності «Фінанси і кредит»

Студенти продемонстрували вміння використовувати набуті під час навчання знання для розв’язання практичних ситуацій із посиланням на законодавчо-нормативну базу, навички аналізу переваг та недоліків окремих явищ в економіці країни, чим підтвердили якісну фахову підготовку. Позитивний дискусійний тон засідання задала голова екзаменаційної комісії, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Табенська Юлія Володимирівна, запитання та коментарі якої щодо теорії та практики фінансів, податкової та бюджетної системи, банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках за сучасних умов мали практичний характер, супроводжувалися власними прикладами та баченням перспектив розвитку в Україні.
Комплексний екзамен складався з теоретичної і практичної частини. Завдання містили питання з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом з урахуванням освітньо-кваліфікаційних вимог до підготовки молодших спеціалістів з фінансів і кредиту.
Підсумовуючи роботу, голова комісії Юлія Табенська відмітила високий науково-методичний рівень організації комплексного екзамену. Юлія Володимирівна побажала випускникам продовжувати фахову освіту у ВНЗ III-IV рівнів акредитації, займатися самоосвітою та самовдосконаленням.
Вітаємо з успішним завершенням навчання!

03EF9EE7-0122-4124-B09D-930C82250275 6AE75595-DCEC-45E0-AB98-D7477D7F8EC2 B40CB0A6-1B13-48AF-8A46-63089124FB2C 383760E7-382A-4C81-97BA-356B85C4B246 40383F55-3821-49D2-8257-709ED4589B8C BF23E58D-2F31-457C-BC9A-5E53EBFA1E54 F1F53116-C99A-4F91-AFF1-49D1CD4FF72E 4504BC49-BD52-46F9-99BE-3D3295883042 F3D189F2-ADA9-40BE-9226-54417940F32E 5B9731E7-8C6D-41F1-9880-4182FB147739 9E14F3A5-B091-4305-B79F-4BB778C72A1E B46F33A4-0F40-4C78-A62D-C0C8B163CC3E 392E4189-585C-465D-810F-81D285B52891 F6107274-D2F0-48E6-BACA-05164E40B810 8D9C747C-0DCD-403C-A13B-BD6D9A123280 2573F8A0-3AD7-443F-ABF1-9F6C6B4CAB81


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38