23 Листопада 2018
Атестаційна комісія вивчає професійну діяльність педагогічних працівників

23 листопада викладач фахових дисциплін Ольга Олександрівна Віхрова провела показове заняття з навчальної дисципліни «Основи технології виробів» на тему: «Побудова логічної схеми граф–процесу виготовлення швейного виробу на основі технологічної послідовності». Для якісного проведення заняття викладач підготувала методичну розробку даної теми, в якій чітко визначила ключові терміни та поняття, представила план заняття, розгорнутий конспект лекції, вимоги до знань та вмінь студентів в результаті вивчення даної теми, визначила навчальну, виховну та розвивальну цілі заняття. Високої оцінки заслуговує навчально-методичне забезпечення заняття – інструкції, таблиці послідовностей виготовлення швейних виробів, схеми граф-процесу та зразки вузлів і деталей пальта.
Ольга Олександрівна наочно продемонструвала студентам, що послідовність з’єднання деталей та вузлів залежить від конструкції і складності моделей. Викладач вдало використовуючи мультимедійний супровід лекції навела ключові поняття, терміни та визначення з теми, прокоментувала процес створення матриці конструктивно-технологічних зв’язків деталей виробу, акцентувала увагу студентів на особливостях побудови граф-процесу для виготовлення одягу в умовах індивідуального та серійного виробництва.
Детальна інформативність та послідовність викладу сприяли якісному засвоєнню навчального матеріалу студентами, які мали змогу продемонструвати отримані знання при виконанні практичного завдання з побудови граф-процесу.
Ольга Олександрівна продемонструвала високий професійний рівень педагогічної підготовки, загальної культури, відмінної дикції та практичної майстерності

2D1B2878-E08E-4D17-8570-6164E66DC2EA F802CD4C-EA93-4703-B25E-BF4F29A180EB E46D3ABC-BDAD-4453-A936-49E994F62140 C4A86520-88FB-4E87-87C4-23FE189ECBF4 D8550F06-F9CC-4854-AEF1-BA7C4986AF7D AA57B2E2-DF3F-484E-9403-2CE69839EAC7 F56E38F3-02CC-4881-A745-5C938B78E777 8F109703-F465-4704-BEB5-3774DD0B03E1


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38