27 Січня 2017
Завершила роботу екзаменаційна комісія

У період з 26 по 27 січня 2017 року у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та економіки» проведено атестацію здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Екзаменаційною комісією, яку очолювала керівник відділення ПАТ КБ «Приватбанк» Наталя Гуцул, було проведено комплексну перевірку і оцінку теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів вищої освіти, встановлено рівень її відповідності стандартам вищої освіти.

Комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом випускників коледжу проходив в атмосфері вимогливості та всебічного розгляду питань, передбачених програмою та освітньо–кваліфікаційними вимогами до підготовки молодших спеціалістів з фінансів і кредиту. При виконанні тестової частини кваліфікаційного екзамену та вирішенні практичних завдань здобувачі вищої освіти продемонстрували перед екзаменаційною комісією високий рівень знань, умінь, навичок і професійних компетентностей, набутих під час навчання.

На заключному засіданні екзаменаційної комісії було прийнято рішення про присвоєння випускникам спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит», які успішно виконали освітньо-професійну програму підготовки, рівня вищої освіти «молодший спеціаліст з фінансів і кредиту», а також прийнято рішення про видачу двом здобувачам вищої освіти дипломів з відзнакою.

Підводячи підсумки, голова екзаменаційної комісії, керівник відділення ПАТ КБ «Приватбанк» Наталя Гуцул відзначила, що державний іспит пройшов якісно, на високому науково-методичному та організаційному рівні, засвідчив готовність навчального закладу повною мірою здійснювати професійну підготовку молодших спеціалістів у сфері фінансів. Наталя Іванівна побажала випускникам 2017 року знайти своє унікальне та ексклюзивне місце професійної діяльності у державних і недержавних фінансових установах, банківських установах, страхових та аудиторських компаніях.

Вітаємо з успішним завершенням навчання! Бажаємо подальших успіхів, звершення всіх мрій і досягнення поставленої мети, а головне – адаптуватись до сучасних реалій!

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38