8 Листопада 2016
Вивчаємо професійну діяльність педагогічних працівників

8 листопада 2016 року відбулось показове заняття викладача англійської мови Ірини Василівни Гнатюк на тему «Здорове харчування». Заняття проведено у формі мовного практикуму з використанням методу критичного мислення, чіткої методики роботи з лексичним матеріалом, вдало подано мотивацію пізнавальної діяльності студентів.

Ірина Василівна вміло передбачила постійну зайнятість і активність студентів, забезпечила максимальні умови для контролю знань, умінь і навичок. Заняття з англійської мови мало інноваційний характер завдяки використанню новітніх технологій навчання, спрямованих на формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Заняття містило багато різноманітних форм та методів роботи, що сприяло успішному досягненню мети заняття: мозковий штурм, аудіювання з використанням тематичного відеоролику, роботу з мультимедійними презентаціями, тематичний тестовий контроль. Студенти вільно оперували лексичним та граматичним матеріалом і проявляли значний інтерес до вивчення мови.

Слід відмітити і особистісні якості Ірини Василівни, а саме – послідовність, доброзичливість, чуйність, а також дружню атмосферу та тісний інтерактивний звˈязок викладача і студентів, що позитивно відзначилось на результатах роботи.

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38