29 Квітня 2016
Відбувся захист курсових робіт

27 та 28 квітня 2016 року у Чернівецькому коледжі дизайну та економіки відбувся захист курсових робіт студентами ІІІ курсу економічного відділення спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит» (навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз») та 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (навчальна дисципліна «Фінансовий облік»). Студенти представили на розгляд основні результати своїх наукових робіт у вигляді мультимедійних презентацій.

Комісії відмітили високу якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність. Курсові роботи мають практичне спрямування, оскільки базуються на дослідженні та аналізі діяльності підприємств міста та області. Студентами продемонстровано глибокі знання фахових дисциплін, вміння проводити ґрунтовний аналіз звітності підприємства, робити аналітичні висновки та подавати пропозиції і рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства із застосуванням новітніх комп’ютерних програм обліку та сучасних методів і технологій управління підприємством.

Написання та захист курсових робіт є ще одним кроком до формування та становлення майбутніх фахівців у сфері бухгалтерського обліку та фінансів і кредиту. Бажаємо успіхів при здачі екзаменацийної сесії!

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38