2018 2017 2016
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
1 Лютого 2017
Відбулася ІV педагогічна конференція
DSC_0001

31 січня 2017 року в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки пройшла ІV педагогічна конференція на тему «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи». Дискусійна панель конференції стосувалась висвітлення результатів роботи та досвіду педагогічних працівників, які атестуються у 2016-2017 навчальному році.

Одним із основних чинників підвищення якості знань у Чернівецькому коледжі дизайну та економіки є впровадження у практику навчання інноваційних технологій, оновлення змісту освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень освіти і науки. Сучасні інноваційні педагогічні технології характеризуються тим, що значно збагачують навчальний процес за рахунок впровадження активних, аналітичних і комунікативних способів навчання та змінюють уяву викладачів і студентів про освітню діяльність, а відповідно забезпечують високий рівень освітнього процесу, формують компетентність майбутніх фахівців.

Педагогічний процес можна розглядати як спільну творчість педагога й студента в ситуації педагогічної взаємодії, у процесі якої відбувається якісне перетворення особистості. І, як зазначила директор коледжу, Алла Василівна Гапей, інноваційна педагогічна діяльність є основою оновлення навчального закладу, ресурсом для зміни змісту освіти і структури освітнього процесу, підвищення показників, які орієнтовані на стимулювання творчого потенціалу студента та викладача. Педагог інноваційної орієнтації − це особистість, яка має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації.

Провідною формою і важливою складовою інноваційної педагогічної діяльності є дискусія, результати якої дають змогу переконатися на підставі педагогічної практики в ефективності нових ідей і технологій, адже для педагогів, які працюють в інноваційному режимі, важливе значення має вивчення педагогічного досвіду колег як джерела інноваційної діяльності. Особливий інтерес вони виявляють до таких його різновидів, як передовий і новаторський педагогічний досвід. Передовий педагогічний досвід — навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати у розв´язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових освітніх систем або інтеграції традиційних форм, методів, прийомів і засобів. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є актуальність, новизна, результативність, раціональність, та перспективність. Саме тому викладачі коледжу – учасники конференції представили сьогодні власні досягнення результатів у розвитку набутих на основі й у процесі безпосередньої педагогічної діяльності знань і навичок.

Продемонстрований, в результаті проведення ІV педагогічної конференції на тему «Педагогічні інновації: ідеї, проекти, досвід роботи», процес оновлення, внесення нових елементів індивідуального стилю діяльності педагогів у традиційну систему освітньої практики Чернівецького коледжу дизайну та економіки, підтверджує високий рівень педагогічної творчості, педагогічне винахідництво, що спрямоване на формування творчої особистості й проявляється в чіткому визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання. Педагогічний досвід колег-викладачів збагачує практику навчання й виховання в коледжі, сприяючи розвитку педагогічної думки, будучи найнадійнішим критерієм істинності вироблених педагогікою теоретичних положень, принципів, правил, методів, форм навчання й виховання.


Тематичні теги:
Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

echo'
tarafsiz haber porno izle
';